Katedry Instytutu Językoznawstwa

dr Julia Piotrowska

Zainteresowania badawcze współczesny język polski, stylistyka, semantyka, dyskurs medialny, dyskurs marketingowy, komunikacja społeczna, nowe media, sztuka pisania Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 2022 – doktor nauk humanistycznychKontakt na UO Uniwersytet...

dr Anna Andrzejewska

Zainteresowania badawcze gramatyka kognitywna, neurodydaktyka, psychologiczne aspekty języka, nauczanie języka polskiego jako obcego, metodyka nauczania języków obcych, badania przekładowe w językoznawstwie konfrontatywnym Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 2022 –...

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

Pełnione funkcje dyrektor Instytutu Językoznawstwa Zainteresowania badawcze lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu, lingwistyka tekstu Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 1996 – doktor nauk humanistycznych2009 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk...

dr Mateusz Szubert

Pełnione funkcje wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016 Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl Numer pokoju: 314 Zainteresowania badawcze historia kultury XIX i XX wieku przemiany intymności w kulturze europejskiej...

dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Pełnione funkcje Kierownik Centrum Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego UO Stypendystka: • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za 1995 r. • Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD) • Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Członek: • Zespołu...