Katedra Języka Polskiego

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr hab. Anna Tabisz, prof. UO

profesor uczelni, kierownik Katedry Języka Polskiego

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

profesor, dyrektor Instytutu Językoznawstwa

dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO

profesor uczelni

dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO

profesor uczelni

dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

profesor uczelni

dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

profesor uczelni

dr Anna Andrzejewska

adiunkt

dr Marta Chyb-Winnicka

adiunkt

dr Monika Krzempek

adiunkt

dr Radosław Marcinkiewicz

adiunkt

dr Julia Piotrowska

adiunkt

mgr Sandra Caban

asystent dydaktyczny

Strona profilowa

sandra.caban@uni.opole.pl, pokój 318

mgr Monika Kubiak-Antoszewska

wykładowca

Strona profilowa

monika.kubiak-antoszewska@uni.opole.pl, pokój 317

mgr Natalia Ogórek

wykładowca

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Katedra Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa UO prowadzi badania z zakresu językoznawstwa współczesnego, historycznego, stosowanego. Szczegółowe zainteresowania naukowo-badawcze pracowników obejmują takie obszary tematyczne, jak: współczesny dyskurs publiczny, religijny, edukacyjny; stylistykę, genologię lingwistyczną, lingwistykę tekstu, onomastykę, semantykę, pragmalingwistykę, leksykologię i leksykografię, frazeologię i frazeografię, paremiologię, dialektologię, etnolingwistykę, lingwodydaktykę, glottodydaktykę polonistyczną, lingwistykę korpusową, neurologopedię i logopedię wychowawczą.

Pracownicy Katedry należą do wielu międzynarodowych i krajowych gremiów naukowych, m.in. Komisji Stylistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy PAN, Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Zespołu Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Katedra współtworzy zespół redakcyjny międzynarodowego czasopisma „Stylistyka” oraz serii wydawniczej „Język a Edukacja”. Członkowie Katedry biorą udział w certyfikacji znajomości języka polskiego (od kilku lat organizują egzaminy certyfikatowe).