INFORMACJE

Pełnione funkcje

zastępca dyrektora Instytutu Językoznawstwa

Zainteresowania badawcze

tekstologia, frazeografia, korpusologia, translatologia, lingwistyka komputerowa (NLP, ASR, web crawling)

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2018 – doktor nauk humanistycznych

DANE KONTAKTOWE

Kontakt na UO

Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
budynek Collegium Maius
pl. Korepnika 11
45-040 Opole
pok. 204
Tel. służbowy: 77 454 60 03

Adres e-mail

dborysowski@uni.opole.pl

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6594-9047

PROJEKTY BADAWCZE
 1. Projekt „Uniwersytety na rzecz pogranicza”, finansowany z unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, realizowany w latach 2013–2015 (numer projektu: CZ.3.22/2.3.00/12.03352).
 2. Projekt „Ludzie – media – komunikacja”, finansowany przez Agencję Technologiczną Republiki Czeskiej (Technologická agentura České republiky), realizowany w latach 2020–2023 (numer projektu: TL03000467).

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna, 2003) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska, 2009). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Opolski, 2018).

Z-ca dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Adiunkt w Katedrze Języków Słowiańskich.

Językoznawca z przypadku, choć podobno przypadki nie istnieją.

W swojej pracy stara się łączyć zamiłowanie do infotechnologii z językowym. Z jednej strony interesuje się webdesignem, językiem programowania Python, systemami Linux, gromadzeniem tekstów (eksploracją danych internetowych), zagadnieniami NLP (natural language processing), ASR (automatic speech recognition); z drugiej – tekstologią, frazeologią, translatologią oraz leksykografią przekładową (w tym frazeografią).

Ojciec dwójki dzieci. Mąż jednej żony.

MONOGRAFIE AUTORSKIE i WSPÓŁAUTORSKIE

 • Borysowski D., 2020, Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej, Opole.

WYBRANE ARTYKUŁY

 • Borysowski D., 2022, Wykorzystanie korpusów rosyjskojęzycznych newsów internetowych na potrzeby systemów automatycznego rozpoznawania mowy w obszarze monitoringu mediów, „Przegląd Rusycystyczny”, 2022, nr 1 (177), s. 32–54.
 • Borysowski D., 2021, Web crawling dla celów lingwistycznych. Wybrane aspekty gromadzenia i analizy internetowych danych tekstowych, „Prace Językoznawcze”, 2021, vol. 23, nr 3, s. 87–104.
 • Borysowski D., 2020, O pewnej możliwości ewaluacji frazeologii na przykładzie danych z portalu Грамота.ру i z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, [w:] Język i pamięć, Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin, red. Walerij Mokijenko, Jadwiga Tarsa, Opole, 135–148.
 • Borysowski D., 2018, Napisy na warsztacie. Dwutekstowe pary przekładowe w „Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim”, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, M. Buchowska, Gdańsk, s. 275–284.
 • Borysowski D., 2016, Wielotekst w leksykografii przekładowej. Rozważania wstępne, „Studia i Szkice Slawistyczne”, 2016, nr XIII, s. 23–33.
 • Борисовски Д., 2015, Параллельные тексты как источник переводных эквивалентов, [w:] Русский язык и⁠ литература в пространстве мировой культуры, том 7, направление 6, Современная русская лексикография: теория и практика, ред. кол.: Л.А. Вербицкая, К.А. Рогова, Т.И. Попова и др., Санкт-Петербург, ss. 53–58.

SŁOWNIKI / MATERIAŁY SŁOWNIKOWE

 • Borysowski D., 2017, Komputerowy interfejs. Napisy w Internecie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 9., red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 83–146.
 • Borysowski D. Milutina T., Przyszlak A., 2015, Zabytki i muzea pogranicza, [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. Wojciech Chlebda, Ivana Dobrotová, Opole, ss. 89–115 i 241–268.
 • Borysowski D., Przyszlak A., 2014, Piszemy pracę magisterską, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 7., red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 123–141.
 • Borysowski D., 2014, Mówimy po rosyjsku, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 7., red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 15–23.
 • Borysowski D., 2013, Zabytki pogranicza, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 6., red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 61–76.