Terminarz

30.10.2022 r.
– ogłoszenie konferencji

 

30.10.2022 r. – 30.04.2023 r.
– termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów

 

do 15.05.2023 r.
– termin ogłoszenia listy referatów

 

do 15.06.2023 r.
– termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

 

do 10.09.2023 r.
– termin publikacji programu konferencji

 

19.10.2023 r. – 21.10.2023 r.
– konferencja

 

do 31.12.2023 r.
– termin nadsyłania tekstów do publikacji

 

2024/2025 r.
– publikacja tekstów („Onomastica” 2024, „Stylistyka” 2025, monografia 2024/2025)