Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN lub 120 EUR (dla studentów i doktorantów 400 PLN lub 90 EUR).

Obejmuje koszty organizacyjne, koszty obsługi informatycznej konferencji, druk publikacji, przerwy kawowe, bankiet.\

Prosimy o płatność do 15.06.

Dane do płatności:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska, NIP: PL 754-000-71-79
Bank: Santander Bank Polska S.A.
SWIFT: WBK PP LPP
Konto PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Konto EUR: PL88 1090 2138 0000 0005 5600 0076

z dopiskiem: MiOKO XXIII, imię i nazwisko