WYDARZENIA

Ukazał się nowy numer Res Rhetorica

Ukazał się nowy numer Res Rhetorica (czasopismo indeksowane w SCOPUS i WoS, 70 pkt MNiSW) na temat retoryki ciszy, pod redakcją prof. UO dr hab. Katarzyny Molek-Kozakowskiej i prof. UO dr hab. Klary Szmańko. Jest to pokłosie międzynarodowej konferencji Polskiego...

“The Lancet” a opolskie językoznawstwo

"The Lancet", drugie najważniejsze czasopismo naukowe w naukach medycznych (Medicine: General & Internal, IF: 60 wg Clarivate Analytics 2020) opublikował ostatnio obszerny raport na temat kryzysu zdrowotnego w kontekście kryzysu klimatycznego "The 2020 report of...

Łukasz Grabowski w radzie naukowej czasopisma English for Specific Purposes

Łukasz Grabowski, pracownik Instytutu Językoznawstwa UO (obecnie na urlopie bezpłatnym), został zaproszony do rady naukowej (Editorial Board) czasopisma English for Specific Purposes. Jest to wiodące czasopismo językoznawcze na świecie (IF = 2.612), publikujące...

Zmarła prof. dr hab. Bożena Chrząstowska

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 10 listopada odeszła prof. dr hab. Bożena Chrząstowska, wybitna literaturoznawczyni, twórczyni tzw. poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej, nauczycielka akademicka, autorka podręczników uniwersyteckich z zakresu...

Grażyna Balowska doktorem habilitowanym

Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego 9 lipca br. przyznała tytuł naukowy doktora habilitowanego Grażynie Balowskiej. Grażyna Balowska Absolwentka filologii słowiańskiej, specjalność: filologia czeska, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Opolskim pracuje...

Zmarła prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Z wielkim żalem informujemy, że 7 lipca 2020 r. odeszła od nas prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, wybitna badaczka nazw własnych, kierownik Pracowni Onomastyki, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, redaktor naczelna czasopisma „Onomastica”, redaktor i...

STUDIA PODYPLOMOWE

EGZAMINY CERTYFIKATOWE JĘZYKA POLSKIEGO

POLISH FOR FOREIGNERS

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola