Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Opolski otrzymał ponownie uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach:

– A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

– A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

DECYZJA