“The Lancet”, drugie najważniejsze czasopismo naukowe w naukach medycznych (Medicine: General & Internal, IF: 60 wg Clarivate Analytics 2020) opublikował ostatnio obszerny raport na temat kryzysu zdrowotnego w kontekście kryzysu klimatycznego “The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises.” W części dotyczącej monitorowania komunikacji w mediach na temat zmiany klimatycznej cytuje on studium prof. UO dr hab. Katarzyny Molek-Kozakowskiej pod tytułem “Popularity-driven science journalism and climate change: a critical discourse analysis of the unsaid” opublikowane w czasopiśmie “Discourse, Context & Media” w 2018 r.
 
Zmiany klimatu już wywarły wpływ na profil zdrowotny społeczeństw i polityki zdrowia publicznego państw i międzynarodowych instytucji. Raport omawia wielodziedzinowe wskaźniki decydujące o przyszłej jakości życia, w tym także poziom wiedzy i zaangażowania publicznego i politycznego obywateli w kwestie ekologiczne. Bez takiego zaangażowania Polska nadal będzie niechlubnym liderem w UE pod względem skrócenia życia obywateli na skutek wdychania powietrza zanieczyszczonego drobnym pyłem zawieszonym. Cały tekst dostępny na https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext
 
Wysokiej jakości badania na temat stylistyki językowego obrazu zmiany klimatycznej w dziennikarstwie popularnonaukowym, a także w mediach społecznościowych, prowadzone są w Katedrze Języka Angielskiego Instytutu Językoznawstwa UO, również z udziałem studentów kierunku English in Public Communication i Master of Liberal Arts.