Logo Forthem​Między 22 a 26 marca 2021 r. odbyła się wirtualna mobilność studentów sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM do Uniwersytetu Opolskiego. W spotkaniu zatytułowanym “Prospering in Academia” wzięło udział 26 doktorantów, doktorantek, studentów i studentek z 7 krajów reprezentujących wszystkie uczelnie FORTHEM (z Dijon, Jyvaskyle, Moguncji, Palermo, Rygi i Walencji oraz Opola). Wydarzenie na UO otworzyła Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, przewodnicząca Komitetu Sterującego FORTHEM na Uniwersytecie Opolskim.

Krótkoterminowe mobilności zbiorowe to nowatorskie działanie konsorcjum FORTHEM. Ich ideą jest umożliwić wybranym w procedurze rekrutacyjnej studentom z każdego partnerskiego uniwersytetu spędzenie wspólnie tygodnia w ramach tematycznego wydarzenia naukowego, kulturalnego lub popularyzatorskiego. Propozycja “Prospering in Academia” zgłoszona przez dr hab. Katarzynę Molek-Kozakowską, prof. UO i dra Michała Wanke z Instytutu Językoznawstwa została zaakceptowana w drodze konkursu przez władze FORTHEM i jest pierwszym tego typu wydarzeniem zrealizowanym przez naszą uczelnię.

W programie znalazły się nie tylko prelekcje przybliżające uczestnikom Opole i Uniwersytet Opolski, ale również konferencja studencka, otwarta przez Pana Prorektora ds. nauki prof. dr hab. Jacka Lipoka, w czasie której uczestnicy zaprezentowali wyniki prowadzonych przez siebie badań. Podczas warsztatów prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę w zakresie autoprezentacji, pisania akademickiego, angielskiej wymowy, metod badań ilościowych oraz jakościowych, używania metod wizualnych w działalności naukowej, a także badań humoru w akademii. Z kolei podczas sesji mentoringowych praktycy dzielili się swoim doświadczeniem na temat równego traktowania, publikowania naukowego, umiędzynarodowienia oraz prowadzenia międzynarodowych projektów. Autorskie zajęcia dla studentów poprowadzili: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Magdalena Szyszka, dr Przemysław Wilk, dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof, UO, mgr Marcin Deutschmann, prof. Dorota Brzozowska, mgr Clara Kleininger, dr Marzanna Pogorzelska, dr Michał Wanke, dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO.

Tydzień podsumowano podczas pracy grupowej zastanawiając się nad społecznymi sposobami definiowania nauki, różnymi podejściami do prowadzenia badań naukowych, rolą nauki w społeczeństwie i możliwościami jakie daje współpraca międzynarodowa i wymiana studencka, także w perspektywie dalszych działań sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM.

“Prospering in Academia” było okazją do spotkania dla młodych badaczy i badaczek, a ich zaangażowanie i otwartość pozwoliły na interesującą wymianę myśli i poglądów na temat funkcjonowania naukowców w społeczności akademickiej w różnych krajach i charakteru pracy naukowej. Doświadczenia były tym cenniejsze i ciekawsze, że uczestnicy kształcą się w różnych dyscyplinach naukowych.

Wydarzenie wzbogaciły prezentacje działań trzech pracowni badawczych FORTHEM działających w UO: Wielojęzyczności w Szkole i Szkolnictwie Wyższym, Zróżnicowania i Migracji oraz Doświadczania Europy. Uświetnili je także goście z Galerii Sztuki Współczesnej – dr Natalia Krawczyk i Magdalena Wolnicka z programem artystycznym, oraz dr hab. Stankomir Nicieja, prof UO, z wirtualną wycieczką po Wzgórzu Uniwersyteckim i Muzeum UO. Wydarzenie przeprowadzono dzięki wsparciu Pauliny Panic z Biura Nauki i Obsługi Projektów, a także dzięki wolontariatowi doktorantów i studentek Wydziału Filologicznego, którzy przedstawili gościom ciekawostki dotyczące funkcjonowania opolskiej uczelni, a byli to mgr Marcin Deutschmann, Patrycja Biniek, Michalina Mencel, Sofiia Struchkova, Sonia Kolar i Jessica Stempel. Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie Prospering in Academia.

Przygotowali: Michał Wanke, Marcin Deutschmann, Katarzyna Molek-Kozakowska.