Ukazał się numer czasopisma Polish Journal of English Studies (czasopisma PASE – Polish Association for the Study of English) z artykułami pięciorga studentów kierunków licencjackich English in Public Communication i English Philology – absolwentów rocznika 2019.
Wyróżniające się prace licencjackie o ciekawej tematyce z zakresu komunikacji i kultury wyselekcjonowano tuż po obronach. Warunkiem był wysoki poziom językowy i warsztatowy, a przede wszystkim gotowość do dopracowania analizy podjętej w pracy. Autorom zaproponowano zmianę kompozycji rozpraw na artykuły, poddano je recenzji zewnętrznej (zagranicznej!), po której nastąpiły dalsze poprawki i korekty, aż do przyjęcia tekstów do publikacji.
Opublikowane artykuły to prace Patrycji Biniek (EPC, obecnie I rok Master of Liberal Arts), Brygidy Hurek (EPC, obecnie I rok English Philology MA – Teacher Training Programme), Marii Horskykh (EPC), Przemysława Komsy (EP) i Alicji Portas (EPC). Prace przygotowane zostały pod opieką prof. UO dr hab. Katarzyny Molek-Kozakowskiej i prof. UO dr hab. Stankomira Niciei. Ich tematyka obejmowała takie kwestie jak kontrowersyjne reklamy i filmy populturowe i dokumentalne, twórczość fanowską w sieci, narracje o imigrantach we współczesnym dziennikarstwie, czy formy manipulacji i zagrożenia w komunikacji internetowej. Decyzją redakcji PJES artykuły zostały przypisane do numeru 4.1 (2018) pod red. K. Molek-Kozakowskiej i można je przeczytać tutaj ( https://pjes.edu.pl/start/issues/4-1-2018/).