Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. nadał Pani Dorocie Brzozowskiej tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą komunikacji międzykulturowej, badań nad humorem, językoznawstwa synchronicznego, analizy dyskursu, semiotyki, stylistyki, lingwistyki płci i studiów azjatyckich.

Absolwentka studiów językoznawczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, od czasów studiów doktoranckich związana z Uniwersytetem Opolskim – najpierw jako pracownik Instytutu Filologii Polskiej, później Filologii Angielskiej a obecnie Katedry Filologii Angielskiej w Instytucie Językoznawstwa.

Jest autorką m.in. monografii Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych (2018), Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość (2008) i O dowcipach polskich i angielskich. Analiza językowo-kulturowa (2000) oraz współredaktorką książek Humorous Discourse (2017), Communicational Styles. Culture’s Software (2015), Humor polski (2014), Polish Humour (2012), Hungarian Humour (2012). Termin w językoznawstwie (2012), Poland and Estonia. Creativity and Tradition in Cultural Communication (tom 1. 2012), tom 2. Perspectives on national and regional identity (2013) oraz Świat humoru (2000). Opublikowała w  czasopismach oraz tomach zbiorowych krajowych i zagranicznych około stu publikacji.

Jest wieloletnią członkinią towarzystw naukowych w tym International Society for Humor Studies. Brała udział w ponad siedemdziesięciu konferencjach naukowych na całym świecie, występowała z wykładami gościnnymi m.in. w USA, na Tajwanie, w Japonii, Estonii, Rosji, Hiszpanii, Grecji i Rumunii.

Prowadzi badania z liczną grupą naukowców z różnych części świata w ramach  projektów związanych z komunikacją międzykulturową i humorem. Byłą beneficjentką wielu grantów, w tym dwukrotnie kierownikiem grantu realizowanego z Estońską Akademią Nauk.

Przez wiele lat związana z czasopismem “Stylistyka”, obecnie jest redaktorką naczelną “The European Journal of Humour Research” oraz współredaktorką czasopisma „Tertium Linguistic Journal/ Tertium. Półrocznik Lingwistyczny”. Współpracuje jako recenzentka lub członkini komitetów redakcyjnych z 19 czasopismami krajowymi i 13 zagranicznymi, opiniowała do druku publikacje zwarte dotyczące różnych aspektów językoznawstwa, brała udział w jedenastu przewodach habilitacyjnych i recenzowała osiem doktoratów.

Zaangażowana w system certyfikacji języka polskiego jako obcego wiele lat pełniła funkcję Członka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Na macierzystej uczelni była m.in. prodziekanem ds. naukowych i nauczała 29 różnych przedmiotów. Wypromowała pięciu doktorów. Jest członkinią Rady Naukowej UO.