Studia Slavica

studias„Studia Slavica” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od roku 1993 wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Od roku 2002 „Studia Slavica” regularnie ukazują się jako rocznik.

W „Studia Slavica” publikowane są oryginalne artykuły naukowe z zakresu słowiańskiego literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatologii, dokumentujące stan
i perspektywy rozwoju filologii słowiańskiej. W czasopiśmie wyodrębniony jest też dział dla młodych badaczy („Debiuty Naukowe“). W zawartość periodyku wchodzą także recenzje, omówienia i kronika.

Artykuły publikowane są we wszystkich językach słowiańskich oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim), opatrzone są tytułem
i streszczeniem w języku angielskim.

Wszystkie nadsyłane artykuły przekazywane są do dwóch zewnętrznych, niezależnych recenzentów.

Redakcja naukowa:
Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski)

Jana Raclavská (Uniwersytet Ostrawski)

Adres redakcji:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Katedra Slawistyki
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
e-mail: jczaplinska@uni.opole.pl