Prof. Jan Wawrzyńczyk
1944-2021

7 listopada br. zmarł w wieku 77 lat prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – językoznawca, teoretyk i praktyk leksykografii, bibliograf i bibliometra. Działał naukowo w obszarze polonistki, rusycystyki i polsko-rosyjskiej konfrontacji międzyjęzykowej, także w ujęciu diachronicznym. Był twórcą słowników przekładowych o postaci zarówno leksykonów kompletnych, jak też przekładowych materiałów słownikowych, sond, zarysów, projektów, czasem ledwo tylko naszkicowanych. Był też twórcą nurtu konstruktywnej krytyki słowników przekładowych. Zaangażował się w prace nad historią słowników języka polskiego i nad dziejami polskich i rosyjskich koncepcji leksykograficznych. W niemałym stopniu przyczynił się do zoptymalizowania metajęzyka leksykografii jednojęzycznej i przekładowej. Z akrybią rasowego filologa, ale i z temperamentem publicysty podejmował lingwistyczne tematy i problemy trudne, drażliwe, niewdzięczne. Przez lata z pasją oddawał się bibliometrii i studiom bibliograficznym, tworząc m.in. nowy typ słownika – słownik bibliograficzny języka polskiego (i rosyjskiego). Pracował zwykle nad kilkoma projektami jednocześnie, dlatego nagła śmierć Profesora spowodowała, że wiele z nich pozostanie w stadiach zalążkowych.

Profesor Jan Wawrzyńczyk był zawodowo związany z uniwersytetami w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie. Był też związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu i Uniwersytetem Opolskim. Postępowanie o tytuł profesora nauk humanistycznych zostało przeprowadzone w roku 1993 przez Radę Wydziału Filologicznego WSP w Opolu. Żywą uwagą obdarzał Profesor pracę zespołu leksykograficznego Instytutu Slawistyki UO i owoc tej pracy – 15-tomowy kompleks słownikowy Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski; był jego wnikliwym, nierzadko krytycznym, zawsze życzliwym czytelnikiem. Potrafił inspirować do podejmowania nowych, nawet ryzykownych inicjatyw leksykograficznych. Będzie tej Jego inspiracji bardzo brakować.

Jakiś czas temu Profesor Jan Wawrzyńczyk uległ wypadkowi; zmarł 7 listopada w wyniku powikłań powypadkowych. Pogrzeb Profesora odbędzie się w piątek 12 listopada w Aleksandrowie Łódzkim. Żegnamy Profesora z prawdziwym żalem.