ms


Pełnione funkcje

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016


Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl

Numer pokoju: 314


Zainteresowania badawcze

 • historia kultury XIX i XX wieku
 • przemiany intymności w kulturze europejskiej
 • wstyd ciała i choroby
  • socjologia ciała i medycyny
  • choroba jako zjawisko (bio)kulturowe
  • historia medycyny i deontologia lekarska
  • narracje chorobowe i medyczne
  • poetyka konfesyjna
  • śmierć i żałoba
  • e-medycyna i e-zdrowie
  • nauczanie języka polskiego jako obcego
 • socjologia codzienności i kultura popularna

 

Publikacje

Monografie

Żyjąc w cieniu śmierci… Kulturowy obraz gruźlicy, Wrocław 2011, ss. 176.

Artykuły

Anatomia bólu. Ujęcie socjokulturowe, „Ethos” 2017 (30), nr 4, s. 102-122.

Wstyd w dyskursie kulturowym, „Ethos” 2017 (30), nr 2, s. 51-69.

(De)tabuizacja ciała i choroby, w: Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 213-230.

Ból po stracie dziecka – wirtualne świadectwa żałoby, w: Emocje – Język – Literatura, red. D. Saniewska, Kraków 2016, s. 287-302.

Cyberżałoba – wirtualne odsłony cierpienia, „Literatura Ludowa” 2016, s. 37-48.

Ból w perspektywie biokulturowej, w: Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2016, s. 146-162.

Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych, „Wychowanie w rodzinie”, t. II/2015 (XII), Wrocław 2015, s. 341-357.

Illness from the anthropological point of view, w: Jahrbuch fűr Europäische Ethnologie, red. H. Alzheimer, Schöningh 2015, s. 191-198.

Współczesny (neo)nomadyzm a edukacja kulturowa, „Studia de Cultura” (VI), 2014, s. 202-213.

Czas choroby – perspektywa antropologiczna, w: Pętla czasu. Język i kultura, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała 2014, s. 86-95.

Problem tożsamości (i)migracyjnej w perspektywie kulturowej, w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm 2013, s. 245-253.

Narodziny cierpienia zindywidualizowanego. W kręgu młodopolskiego doloryzmu, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013, s. 181-196

(De)mitologizacja sanatoryjnej rzeczywistości, w: Historia polskiej kultury uzdrowiskowej, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2012, s. 275-286. Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie, B. Płonka-Syroka (red.), tom 2.

Brud zdetronizowany. O XIX-wiecznej krucjacie higienicznej, w: Brud. Idee – dylematy – sprawy, red. M. Sztandara, Opole 2012, s. 287-298.

Pejzaże śmierci Kazimierza Ratonia, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. XV, Wrocław 2011, s. 255-263.

O „przyjemności” chorowania, w: O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2011, s. 115-125.

Wirtuozeria intrygi w kulturze mieszczańskiej, w: Spisek, zmowa, intryga w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2010, s. 129-135.

Tożsamość chorego ciała w perspektywie kulturowej, w: Tożsamość w języku i kulturze, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2010, s.531-538.

Choroba uświęcona – przypadek siostry Faustyny, „Lud” 2010 (94), s. 333-346.

Kulturowe implikacje choroby w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym, w: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2009, s. 19-28.

Gruźlica w dyskursie maladycznym, „Postscriptum Polonistyczne” 2008 (2), s. 97-113.

Choroba jako przedmiot kulturowego dyskursu, w: Antropologia literatury – antropologia kultury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Katowice 2007, s. 262-270.