Katedra Języka Francuskiego

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr Magdalena Dańko

kierownik Katedry Języka Francuskiego

mgr Aleksandra Bogocz

starszy wykładowca, koordynator kierunku na Wydziale Filologicznym

dr hab. Jan Lazar, prof. UO

profesor uczelni

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Katedra Języka Francuskiego Uniwersytetu Opolskiego prowadzi badania z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego. Ważnymi obszarami zainteresowań badawczych są: gramatyka języka francuskiego (również w ujęciu kontrastywnym z językami słowiańskimi); semantyka oraz socjolingwistyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji w języku francuskim; fonetyka i fonologia współczesnego języka francuskiego, jak również korekta wymowy w języku francuskim jako obcym; komunikacja komputerowa w języku francuskim, neologia i różnorodność języka francuskiego w przestrzeni frankofońskiej. W ramach badań naukowych pracownicy Katedry współpracują z wieloma uniwersytetami francuskimi (Université de Strasbourg, Université de Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Haute-Alsace, Univesrité Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université Clermont Auvergne, inne).