Katedra Akwizycji Języka Angielskiego

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

prof. dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel

profesor, kierownik Katerdy Akwizycji Języka Angielskiego

Strona profilowa

epiech@uni.opole.pl, pokój 117, telefon: (+48 77) 54 15 917

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

starszy wykładowca, zastępca Dziekana Wydziału Filologicznego, koordynator kierunku na Wydziale Filologicznym

Strona profilowa

m.tukiendorf@uni.opole.pl, pokój 12, telefon: (+48 77) 541 59 42

mgr Stephen Branigan

starszy wykładowca

mgr Aleksandra Baryłowicz

wykładowca

Strona profilowa

aleksandra.barylowicz@uni.opole.pl, pokój 209, telefon: (+48 77) 54 15 945

mgr Stephen Dewsbury

starszy wykładowca

Strona profilowa

sdewsbury@uni.opole.pl, pokój 117, telefon: (+48 77) 54 15 917

mgr Barbara Jaroszewicz

wykładowca

mgr Dorota Kamińska

starszy wykładowca

Strona profilowa

dkaminska@uni.opole.pl, pokój 209, telefon: (+48 77) 54 15 945

mgr Ewa Kropielnicka

wykładowca

Strona profilowa

ewa.kropielnicka@uni.opole.pl, pokój 117, telefon: (+48 77) 54 15 917

dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO

emerytowany profesor uczelni

Strona profilowa

elpia@uni.opole.pl, pokój 111, telefon: (+48 77) 54 15 911

dr Marzanna Pogorzelska

adiunkt, pełnomocnik Rektora

Strona profilowa

mpogorzelska@uni.opole.pl, pokój 209, telefon: (+48 77) 54 15 945

mgr Tomasz Sutarzewicz

starszy wykładowca

Strona profilowa

sutarzewicz@uni.opole.pl, pokój 11, telefon: (+48 77) 54 15 941

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

adiunkt, Dziekan Wydziału Filologicznego

Strona profilowa

ela@uni.opole.pl, pokój 10, telefon: (+48 77) 54 15 940

dr Magdalena Szyszka

adiunkt

Strona profilowa

mszyszka@uni.opole.pl, pokój 117, telefon: (+48 77) 54 15 917

dr hab. Jan Zalewski, prof. UO

emerytowany profesor uczelni

Strona profilowa

jzalewski@uni.opole.pl, pokój 114, telefon: (+48 77) 54 15 914

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

W Katedrze Akwizycji Języka Angielskiego prowadzimy badania nad akwizycją języka angielskiego jako obcego z perspektywy rodzimego użytkownika języka polskiego, jak i osoby wielojęzycznej. Głównie dotyczą one znaczenia afektywnych, kognitywnych i społecznych uwarunkowań akwizycji języka.

Studia indywidualne pracowników Katedry obejmują:

  • Rolę różnic indywidualnych w przyswajaniu języka obcego (osobowości, płci, motywacji, strategii uczenia się).
  • Afektywne, kognitywne i społeczne uwarunkowania akwizycji języka (lęku, gotowości komunikacyjnej.
  • Umiejętności sprawnościowe: czytanie i pisanie na różnych poziomach językowych, podejście ogólnoakademickie.
  • Aspekty wymowy, strategie uczenia się wymowy i ich użycie w konkretnych sytuacjach edukacyjnych oraz postrzeganie wymowy a wielojęzycznością.
  • Krytyczna analiza materiałów do nauki j. angielskiego pod kątem obecnych w nich treści związanych z globalizacją, różnorodnością społeczną i kulturową.

Międzynarodowe projekty badawcze prowadzone w Katedrze obejmują:

  • TOOLS (Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education) (tools.uni.opole.pl).
  • FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility)—Multilingualism Lab (forthem.uni.opole.pl).
  • FLUENCY AND DISFLUENCY FEATURES IN L2 SPEECH (FDF2)—projekt współfinansowany przez the Academy of Finland for 2020-2024.
  • Competent Student—Experienced Graduate (Kosovo, Malta, Begia, Czechy, UO jako koordynator, Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie NAWA) (przejdź).