mur

Pełnione funkcje

kierownik Katedry Nauk o Kulturze i Religii

Adres mailowy: klenska@uni.opole.pl

Numer pokoju: 318

Zainteresowania badawcze

historia kultury, antropologia, kulturoznawstwo, folklorystyka;
pokarmy i jedzenie, ich znaczenia oraz powiązania z całokształtem kultury;
praktyki postne w kulturze;
apoftegmaty Ojców Pustyni;
zjawiska kultury popularnej;
symbolika zwierząt.

Publikacje

Monografie autorskie

O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury „sub specie culinaria”, ss. 328, Opole 2010.

Sól ziemi, Wrocław 2002, ss. 200.

Zapraszamy na wesele… Weselne oracje i ceremonialne formuły, Kraków 1999, ss. 259.

Redakcje tomów

Ślepy los, traf, przypadek. O wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy, Opole 2018, Wyd. UO.

Głupota wszechobecna jest… O uniwersalności pewnej ludzkiej przywary, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2017, Wyd. UO.

Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2016, Wyd. UO.

Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015, Wyd. UO, ss. 268.

Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2014, ss. 351.

O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2011, ss. 397.

Spisek, intryga, zmowa w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2010, ss. 368.

Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2009, ss. 354.

Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, ss. 360.

Opisywane doświadczane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, ss. 431.

Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, Wyd. UO, Opole 2007, ss. 419.

Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. naukowa P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2007, ss. 414.

Po co nam Gałczyński?, pod red. P. Kowalskiego, K. Łeńskiej-Bąk, Opole 2005, ss. 201.

Artykuły naukowe (wybór)

Natchniony przez Boga skutecznie uleczy… Przypadek Jana Fabisiaka, [w:] Medycyna i religia, red. B. Syroka-Płonka, M. Dasal, t.2, Warszawa 2019, Wyd. DiG, s. 325-336.

Od pszczoły mitycznej do pszczoły współczesnej, czyli o kuriozalnej utracie znaczeń, [w:] Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2016.

Niekończące się spory o literaturę popularną, [w:] Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015.

„Diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny”. O przewadze milczenia nad słowem w ujęciu Ojców Pustyni, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015.

Religijność ludowa w średniowieczu jako przykład synkretyzmu światopoglądowego, [w:] W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości, red. F. M. Rosiński, Z. Kupisiński, M. Dziura, Lublin 2015.

„Kukułecko, panienecko powidzze mi…” Wróżby matrymonialne w kulturze ludowej, KWARTALNIK OPOLSKI 2014, nr 4.

Nierząd w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego w świetle apoftegmatów Ojców Pustyni, [w:] Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2014.

Od obżarstwa do kulinarnego wyrzeczenia. Tradycja a współczesność, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, red. J. Hajduk-Nijakowska, „Archiwum Etnograficzne” , t. 54, Opole 2014.

Mnich głodny (nie)czystości, czyli o strachu przed pokusami seksu, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2014.

Kuracja głodowa, czyli o tym jak można odzyskać zdrowie przez powrót do natury, „Literatura Ludowa” 2013, nr 1.

Człowiek jako „żywy chodzący wychodek”, czyli o konieczności usuwania wewnętrznych brudów, [w:] Brud. Dylematy – idee – sprawy, red. M. Sztandara, Opole 2012.

Post w monastycyzmie, [w:] „Pongo”, t. 5: Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, red. R. Chymkowski, A. Jaroszuk, M. Mostek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Pasieka miejscem antropologicznym?, [w:] Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczanie przestrzeni, red. W. Pawluczuk, S. Zagórski, wstęp J. Tazbir, Łomża 2012.

„Kocha, lubi, szanuje…” Magia miłosna w kulturze tradycyjnej, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012.

Asceza drogą do zbawienia. Reguły zakonne, czyli instytucjonalizacja, [w:] Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2011.