Projekt FORTHEM zbliża się do półmetka działalności, zatem wszystkie siedem pracowni organizuje konferencje podsumowujące działalność, w trakcie których analizowany jest stopień zaawansowania prac, możliwe formy współpracy międzynarodowej i dobre praktyki stanowiące podstawę do przyszłej wspólnej działalności. 19 kwietnia 2021 r. taka konferencja (progress meeting) odbyła się online dla pracowni Multilingualism in School and Higher Education (koordynowanej w Finlandii). Organizatorem spotkania był kierownik pracowni, a jednocześnie „scientific manager” wszystkich pracowni Tamás Péter Szabó (JYU), przy współpracy koordynatorów zadań wykonywanych w pracowni.

Zadań naukowych zgłoszonych do realizacji w ramach projektu w tej pracowni jest aż osiem, a część z nich już uzyskała dofinansowanie FORTHEM, albo z środków uczelnianych lub regionalnych. Pracownicy i współpracownicy Instytutu Językoznawstwa aktywnie udzielają się w sześciu zadaniach (szczegóły poniżej). Poznają przy tym nie tylko nowe obszary badawcze, ale także praktyki współpracy indywidualnej i instytucjonalnej czy angażowania studentów w badania, oraz różne uwarunkowania kulturowe, edukacyjne i społeczne państw sojuszu FORTHEM.

X as a medium of instruction / Implementation of EMI programs, koordynacja Sergio Maruenda (UV). Zadanie to ma na celu wspólne opracowanie kursu pedagogicznego dla kadry wykładającej w języku angielskim (w przyszłości w każdym innym języku obcym). Współpraca z UO – Katarzyna Molek-Kozakowska, Magdalena Szyszka.

Multimodality of academic genres in multilingual education, koordynacja Katarzyna Molek-Kozakowska (UO), to wieloautorska publikacja podręcznika rekomendującego jak zastosować wielokanałowość przekazu (obraz, tekst, dźwięk, gest, itp.) na zajęciach z języka, w trakcie prezentacji i w wirtualnym środowisku. Zawiera praktyczne rady i zasoby internetowe do wykorzystania na zajęciach i przy projektowaniu wystąpień. Współpracownicy z UO – Małgorzata Adams-Tukiendorf, Katarzyna Buczek, Przemysław Wilk, Adila Safarova (studentka English Philology)

A citizen science project on multilingualism in education, koordynacja Petteri Laihonen (JYU) i Marcin Deutschmann (UO), to projekt dla szkół, gdzie studenci przeprowadzają warsztaty dla młodzieży i wspomagają uczniów w wykonaniu projektu nauki obywatelskiej z tematyki wielojęzyczności. Współpracownicy z UO – Dorota Brzozowska, Katarzyna Buczek, Katarzyna Molek-Kozakowska, Elżbieta Nieroba, Marzanna Pogorzelska oraz studentki Dominika Bujnicka (English Philology), Małgorzata Teuber, Magdalena Walczak (Intercultural Communication), Julia Dorabiała, Wiktoria Borgul i Natalia Orlik (Socjologia). Partnerem zewnętrznym projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu.

Schoolscape course about multilingual learning environments, koordynacja Tamás Péter Szabó (JYU), Jannis Androutsopoulos (University of Hamburg) i Tuuli From (University of Helsinki), polega na utworzeniu i przetestowaniu wirtualnego kursu dla grupy studentów z różnych uniwersytetów. Kurs jest dedykowany przyszłym nauczycielom i obejmuje analizowanie krajobrazu językowego i projektowanie przestrzeni szkolnej sprzyjającej komunikacji. Współpracownicy z UO – Felicja Księżyk, Katarzyna Molek-Kozakowska, Marek Sitek.

Multilingualism in schools: methods and strategies for teaching languages, koordynacja Luisa Amenta (UNIPA), to przygotowanie szkoły letniej (jesiennej) dla obecnych i przyszłych nauczycieli stykających się z wielojęzycznością w placówkach edukacyjnych. Współpracownicy z UO – Dorota Kamińska, Marzanna Pogorzelska i Magdalena Szyszka.

Chatbots and multilingual interaction, koordynacja Laurent Gautier (UB), projektowanie oprogramowania wielojęzycznych chatbotów do obsługi klientów lub petentów (np. odwiedzających strony internetowe).

Plain languages, koordynacja Laurent Gautier (UB), Silvia Hansen-Schirra i Sylvia Thiele (JGU), opracowanie modeli i rekomendacji do zautomatyzowanego upraszczania tekstów (np. urzędowych), uwzględniających wymagania osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

Peter and the wolf goes plurilingual – an interdisciplinary multilingual teaching project, koordynacja Sylvia Thiele i Ayse Gürel (JGU). Projekt artystyczno-językowy oddający do dyspozycji nauczycieli wielojęzyczną wersję opowieści „Piotruś i wilk” z podkładem muzycznym i ilustracjami. Współpracownicy z UO – pracownicy i studenci z Katedry Języka Polskiego i Katedry Nauk o Kulturze.

Pomimo zaawansowania prac, wykonawcy projektów otwarci są na współpracę z nowymi badaczami i studentami, a także na podejmowanie dalszych inicjatyw: wnioskowanie o wspólne granty na kontynuowanie badań, zamieszczanie przygotowanych materiałów w formie mini-kursów w FORTHEM Digital Academy, opracowywanie wspólnych publikacji naukowych i popularyzatorskich, międzyinstytucjonalne promowanie prac dyplomowych i pilotowanie działań we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Celem projektu FORTHEM jest wypracowanie formuły integracji międzyuczelnianej w ramach Uniwersytetu Europejskiego. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską ze środków funduszu ERASMUS+ i kończy się w 2022 r.

Przygotowała Katarzyna Molek-Kozakowska, zdjęcie Andy Beales z Unsplash.