prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

Jednostka organizacyjna: Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Pokój: 314 e-mail: krystkoss@uni.opole.pl ____________ Zainteresowania naukowe • Antropologia codzienności, • Teoretyczne aspekty regionalizmu, • Śląska kultura literacka, • Obyczajowość Górnego Śląska w...

dr Mateusz Szubert

Pełnione funkcje wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016 Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl Numer pokoju: 314 Zainteresowania badawcze historia kultury XIX i XX wieku przemiany intymności w kulturze europejskiej...

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO

Pełnione funkcje kierownik Katedry Nauk o Kulturze i Religii Adres mailowy: klenska@uni.opole.pl Numer pokoju: 318 Zainteresowania badawcze historia kultury, antropologia, kulturoznawstwo, folklorystyka; pokarmy i jedzenie, ich znaczenia oraz powiązania z...

dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO

                  Pełnione funkcje: Członkini Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego Sekretarz Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk Etnologicznych przy Wydziale Nauk Humanistycznych PAN Wiceprzewodnicząca Rady Wykonawczej...

dr Agnieszka Wójtowicz

Adres e-mail: agnieszka.wojtowicz@uni.opole.pl pokój: 311 Zainteresowania naukowe Polskie teatry dramatyczne w Wilnie w latach 1918- 1939, Teatr Jerzego Grotowskiego, Polski teatr współczesny, Teatr i polityka w latach 1945- 1989. Artyści władzy, władza artystom....

dr Michał Wanke

Katedra Nauk o Kulturze i Religii Interdyscyplinarny Zespół “Laboratorium Przestrzeni Społecznej i Sztuki” UO Migration and Diversity ForThem Lab michal.wanke@uni.opole.pl       Prowadzone zajęcia: Induction 1.S2.MLA.10 English for Academic Purposes:...