I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią

I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią

Ośrodek Studiów Szwajcarskich na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zaprasza na I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.   Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań...