Zdjęcie Profesora Tadeusza Zgółki

Profesor Tadeusz Zgółka (1945-2021)

Z wielkim  smutkiem informujemy, że 26 kwietnia 2021 r. zmarł Profesor dr hab. Tadeusz Zgółka, wybitny językoznawca od lat związany z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor T. Zgółka znacząco zapisał  się  w dziejach poznańskiego środowiska akademickiego (był m.in. dziekanem Wydziału Filologicznego, współtwórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii, współorganizatorem i rektorem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa). Wiele miejsca w  działalności Profesora zajmowało nauczanie języka polskiego jako obcego oraz promowanie polszczyzny w świecie. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Profesor Tadeusz Zgółka był autorytetem i mistrzem wielu pokoleń filologów, recenzentem podręczników szkolnych, recenzentem wielu doktoratów, habilitacji i profesur. Zapamiętamy Pana Profesora jako człowieka niezwykle eleganckiego, odznaczającego się wielkim taktem i kulturą osobistą, erudytę pięknie wyjaśniającym  zawiłości polszczyzny, współautora i zastępcę redaktora naukowego „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”.

Łączymy się w bólu z Małżonką Pana Profesora – Prof. dr hab. Haliną Zgółkową oraz całym środowiskiem poznańskich lingwistów.