Pracownia Różnorodności i Migracji FORTHEM zaprasza na cykl seminariów „Statystyka i demografia dla studiów migracyjnych”, które odbywają się na Uniwersytecie Palermo przy użyciu platformy MS Teams wiosną tego roku. Szczegóły w załączniku. Cykl stanowi okazję do zaktualizowania wiedzy dot. zagadnień migracyjnych w liczbach. Pierwszy z serii wykładów wygłosił dr. Fabrizio Sarrica (United Nations Office on Drug and Crime, Vienna) na temat wpływu pandemii Covid-19 na przemyt ludzi. Spotkanie odbyło się 30. marca. Następny wykład 6. kwietnia na temat różnic w stanie zdrowia migrantów.

By zapisać się na spotkania, proszę o kontakt z prof. Darią Mendolą pod adresem: daria.mendola@unipa.it, wysyłając wiadomość o temacie: Participation in seminars SDMS2023. Osoby chętne do działania w pracowni Różnorodności i Migracji mogą kontaktować się z lokalnym koordynatorem, dr. Michałem Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl). Dotychczasowe działania pracowni opisano w raporcie. Spotkanie rozpoczynające prace w nowym okresie współpracy w sojuszu odbędzie się 18. kwietnia o godzinie 10.00 − zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu.