Z wielkim żalem informujemy, że 7 lipca 2020 r. odeszła od nas prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, wybitna badaczka nazw własnych, kierownik Pracowni Onomastyki, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, redaktor naczelna czasopisma „Onomastica”, redaktor i współautorka słownika Nazwy miejscowe Polski, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA, członkini licznych gremiów językoznawczych i onomastycznych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN oraz International Council of Onomastic Sciences. Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek pracowity, dobry i życzliwy. Cześć Jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 10 lipca (piątek) o godz. 11: 40 na cmentarzu Batowickim (Prądnik Czerwony) w Krakowie (kaplica od ul. Powstańców).