ZGŁOSZENIA

 

Od 1 marca można wysyłać zgłoszenia (na adres certyfikatpolski@uni.opole.pl) na egzamin, który odbędzie się 6-7 czerwca br. Osoby, które nie mają możliwości przesłania formularza drogą elektroniczną, mogą go złożyć osobiście (pl. Kopernika 11, pokój 203) od 4 marca br. W dniach 2-3 marca sekretariat będzie nieczynny.

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 6-7 czerwca 2020 r. należy :

1)  wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i podpisać go,

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pokój 203

lub wysłać skan pocztą elektroniczną na adres: certyfikatpolski@uni.opole.pl

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o płatności.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email:
certyfikatpolski@uni.opole.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport