Publikacje pracowników

Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego stanowi aktualną bazę publikacji wszystkich pracowników UO. Aby zawęzić wyniki do publikacji pracowników Instytutu Językoznawstwa, w lewej bocznej części strony Repozytorium należy wybrać opcję Dziedzina nauk humanistycznych >> językoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii, wybrać dowolny z oraz wcisnąć przycisk Filtruj.

PROFILE PRACOWNIKÓW NA STRONIE IJ

dr Julia Piotrowska

Zainteresowania badawcze współczesny język polski, stylistyka, semantyka, dyskurs medialny, dyskurs marketingowy, komunikacja społeczna, nowe media, sztuka pisania Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 2022 – doktor nauk humanistycznychKontakt na UO Uniwersytet...

dr Anna Andrzejewska

Zainteresowania badawcze gramatyka kognitywna, neurodydaktyka, psychologiczne aspekty języka, nauczanie języka polskiego jako obcego, metodyka nauczania języków obcych, badania przekładowe w językoznawstwie konfrontatywnym Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 2022 –...

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

Pełnione funkcje dyrektor Instytutu Językoznawstwa Zainteresowania badawcze lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu, lingwistyka tekstu Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 1996 – doktor nauk humanistycznych2009 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk...

dr Mateusz Szubert

Pełnione funkcje wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016 Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl Numer pokoju: 314 Zainteresowania badawcze historia kultury XIX i XX wieku przemiany intymności w kulturze europejskiej...