Instytut Teatralny zaprasza 12 kwietnia o godz. 17:00 na spotkanie z cyklu „Książka w teatrze”, poświęcone publikacji „Grotowski polityczny” dr Agnieszki Wójtowicz. Wstęp wolny.

Ramy czasowe opowieści to lata 1955–1969. Ta książka ma spełnić jedno podstawowe zadanie: na podstawie źródeł opisać polityczną działalność Jerzego Grotowskiego w Październiku 1956 i jej konsekwencje. Rozpatrując działalność Grotowskiego w sposób historyczny, analizując i interpretując źródła, można wyraźnie zobaczyć, że zarówno przyjęty przez niego sposób prowadzenia teatru w autorytarnym państwie, jak i twórczość były osadzone w polskim tu i teraz, a związek między spektaklami i rzeczywistością Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – bliski. Doświadczenie dwóch totalitaryzmów i zderzenie Październikowych nadziei ze skrajną hipokryzją systemu, działanie w warunkach fałszowanej wiary politycznej, odcisnęły piętno na jego sposobie myślenia.

Grotowski precyzyjnie diagnozował rzeczywistość. Zaangażowanie w wydarzenia 1956 roku stało się dla niego istotną lekcją zrozumienia tego, co się dzieje po wojnie w kraju i szkołą „przetrwania” w systemie totalitarnym. Październik 1956 miał bez wątpienia charakter inicjacyjny, ukształtował Grotowskiego jako polityka i stratega.

Jako lejtmotyw powraca w tej książce sprawa stosunku Jerzego Grotowskiego do władz, przemyślanej strategii lub starannie przygotowanej gry, w której akcentowana lojalność miała ukryć starannie zakamuflowane niebezpieczne treści i cele.

W rozmowie udział wezmą dr Agnieszka Wójtowicz (autorka), prof. Tadeusz Kornaś oraz Łukasz Lewandowski, który przeczyta także fragmenty książki. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz.

[źródło: Książka w teatrze | „Grotowski polityczny”]