W czasopiśmie „International Journal of Lexicography”, wydawanym przez Oxford University Press, ukazał się w otwartym dostępie artykuł pt. „In Search of Gaps between Languages and Wordnets: the Case of Polish-English WordNet”, którego współautorem jest prof. dr hab. Łukasz Grabowski z Instytutu Językoznawstwa UO. Artykuł podejmuje problem półautomatycznego wykrywania luk i nieścisłości w leksykalnych bazach, koncentrując się na porównaniu wordnetu języka polskiego (Słowosieci) i wordnetu języka angielskiego (Princeton WordNet), które są obecnie rzutowane. Bazy leksykalne takie jak wordnety są często używane jako dane treningowe dla różnych zadań z obszaru przetwarzania języka naturalnego (NLP), a wyniki badań zostaną wykorzystane do zniwelowania różnic między oboma zasobami leksykalnymi i ulepszenia procesu ich wiązania. Inną publikacją powstałą w ramach projektu jest artykuł pt. „Multi-word lexical units recognition in WordNet”, poświęcony identyfikacji zleksykalizowanych połączeń wielowyrazowych w wordnecie princetońskim, który został wygłoszony w maju w Marsylii br. podczas warsztatów 18th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2022) zorganizowanych w ramach konferencji Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2022).

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS (nr: UMO-2019/33/B/HS2/02814) realizowanego na Politechnice Wrocławskiej (2020-2024), którego kierownikiem jest dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr. Jednym z wykonawców grantu i współautorem publikacji jest prof. dr hab. Łukasz Grabowski z Instytutu Językoznawstwa UO. Wcześniej w tym roku ukazała się również jego publikacja poświęcona prozodii semantycznej w tłumaczeniu angielsko-polskim w czasopiśmie Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice (link do artykułu), wydawanym przez londyńskie wydawnictwo Taylor & Francis, a także tłumaczeniu często używanych frazemów (link do artykułu). Ta ostatnia publikacja, która ukazała się w czasopiśmie Spanish Journal of Applied Linguistics jest owocem współpracy z dr. Nicholasem Groomem z Uniwersytetu w Birmingham (Wielka Brytania).