Prof. UO dr hab. Dorota Świtała-Trybek została powołana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jako członek jury XX edycji konkursu NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW, którego finał regionalny odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach 5 września 2021 r.

Nadto Pani Profesor została powołana jako członek jury wspomnianego konkursu przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, którego finał woj. śląskiego miał miejsce 1 sierpnia 2021 r. w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.
Pani Profesor była także członkiem jury konkursu „Z Barbórką do stołu” organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (grudzień 2020 r.).