Prof. UO dr hab. Dorota Świtała-Trybek została członkiem KOMISJI FOLKLORYSTYCZNEJ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN w kadencji 2020-2023.

Pani Profesor została również wybrana na redaktorkę naczelną serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Dziedzictwo Kulturowe”, a także brała udział – jako członek Grup Doradczych – w pracach nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”.