Uniwersytet Opolski realizuje projekt Partnerstw Strategicznych dla Młodzieży w programie Erasmus+ we współpracy z Uniwersytetem Harran (Turcja), Uniwersytetem Oslo (Norwegia), Uniwersytetem Stambulskim (Turcja) oraz organizacją pozarządową z Porto w Portugalii, Associação Juvenil de Deão w obszarze profilaktyki używania cannabis.

W Opolu projekt realizują dr Michał Wanke i dr Magdalena Piejko-Płonka, bazując na danych z kilku wcześniejszych projektów badawczych. Dowiedz się więcej o projekcie.

W tej chwili dobiegły już końca prace nad programem prewencyjnym dla młodych ludzi i filmami o charakterze uniwersalnej profilaktyki. Jeden z nich można zobaczyć poniżej:

Efekty projektu podlegają ciągłej ewaluacji – trwa pilotaż warsztatów i ocena filmów wśród grup docelowych. Studenci UO i UH wzięli udział w wybranych modułach programu prewencyjnego (w wersji zdalnej – fot. poniżej) oraz badaniu ewaluacyjnym.

Trwają również prace nad numerem specjalnym czasopisma „Drugs: Education, Prevention and Policy”. Z kilkudziesięciu nadesłanych propozycji wyłoniono 24 artykuły, z których 12 zostanie włączonych do tomu „Cannabis Cultures and Cannabis Markets in Global Perspective”. Wśród zakwalifikowanych są badacze z Norwegii, Zjednoczonego Królestwa, Meksyku, Danii, USA, Polski, Indonezji, Kanady, Irlandii, Izraela, RPA, Szwecji, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Portugalii, Belgii, Łotwy, Turcji, Nigerii i Malawi. Specjalne wydanie będzie dotyczyć różnorodności kultur cannabis związanych z płcią, mediami cyfrowymi, klasą społeczną i socjalizacją do życia w kartelach, wpływem pandemii Covid-19 na rynki i użytkowników, wpływami globalnych korporacji na lokalnych farmerów w Afryce, zmianami dotyczącymi używania medycznej marihuany, stygmatyzacją producentów zalegalizowanego cannabis, zmianami związanymi z liberalizacją prawa, używaniem cannabis przez osoby starsze, rozdźwiękiem między narracjami prewancji i klientów programów terapeutycznych, nowymi technologiami w działaniach dilerów i innych.

Przy okazji realizacji projektu, przedstawiciele opolskiej części zespołu zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile dla pracowników i studentów kryminalistyki w ramach cyklu „KrymiSpotkania”, pt. „Używanie, produkcja wiedzy, uczestniczenie w terapii. Socjologiczny wgląd w kultury użytkowników cannabis w Polsce”. Innym wydarzeniem około-projektowym było seminarium Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – oddziału opolskiego z udziałem prof. Sveinunga Sandberga, pt. „Analiza narracyjna przestępczości i dewiacji”.

Projekt potrwa do stycznia 2022 r. i ma objąć również spotkania warsztatowe w Porto, Oslo i Stambule – jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarna. Projekt realizuje Międzywydziałowy interdyscyplinarny zespół badawczy “Interdyscyplinarne laboratorium przestrzeni społecznych i projektów artystycznych” (Interdisciplinary Lab for Social Space and Art).