Organizatorzy
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Unisono w wielogłosie…

…o rocku, jego twórcach, dziełach, także tych pozamuzycznych,
oraz różnych stronach opisu tego, co z kulturą rocka związane

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w jej

XIV edycji

która odbędzie się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2023 r. w Korfantowie.

Spoiwem tematycznym spotkania jest rock jako zjawisko mogące podlegać wszechstronnemu i interdyscyplinarnemu opisowi — dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Tegorocznemu spotkaniu, które toczyć się będzie zgodnie z przyjętą przed kilkoma laty „dwutorową” formułą, nadaliśmy podtytuł

⏵ 72 / 7.2 / ’72 ⏴

Przewidziany na 1 czerwca blok referatów, który zatytułowaliśmy Unisono, tradycyjnie poświęcony zostanie określonej w podtytule tematyce przewodniej. Tym razem będzie ona skupiona wokół trzech skojarzeń z liczbą 72, odzwierciedlonych w zapisie tytułu.

’72 wskazuje skrótowo rok 1972, którego wyjątkowo bogaty rockowy dorobek chcemy podczas tej edycji konferencji wyeksponować.

7.2 to zapis odnoszący się wprost do jednego z systemów dźwięku przestrzennego, ale mający kierować uwagę na rolę, jaką sposoby zapisywania i odtwarzania dźwięku (np. stereofonia, kwadrofonia, systemy przestrzenne) pełnią w muzyce rockowej, oraz zachęcić do refleksji nad zróżnicowanymi pod tym względem wariantami dzieł fonograficznych.

72 ma dla nas charakter szczególny, wiąże się bowiem z propozycją upamiętnienia roli, jaką w zainicjowaniu naszej konferencji, a więc także w przyczynieniu się do rozwoju polskich badań nad kulturą rocka, odegrał zmarły niedawno w wieku 72 lat wybitny uczony prof. dr hab. Wojciech Chlebda. W związku z tym, oczekujemy również na propozycje referatów, w których przebogaty dorobek lingwistyczny i pamięcioznawczy Profesora, będącego od początku dobrym duchem naszej konferencji, stanie się źródłem inspiracji do badań nad różnorakimi aspektami działalności muzycznej człowieka.

Część W wielogłosie, zaplanowaną na 2 czerwca, organizujemy z myślą o badaniach sytuujących się poza głównym nurtem konferencji.

W przeddzień rozpoczęcia obrad odbędzie się specjalna sesja poświęcona patronowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie. Spotkaniu nadaliśmy tytuł Unisono u Niemena — o Niemenie.

W wypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do dokonania wyboru spośród nich. Propozycje tytułów wystąpień wraz z kilkuzdaniowymi abstraktami, a także informacjami dotyczącymi stopnia/tytułu naukowego oraz instytucji delegującej, prosimy przesyłać do 10 maja 2023 r. pod adresem unisono@uni.opole.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy czynią starania o to, by przygotowane referaty, po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów, mogły ukazać się w monografii wchodzącej w skład serii Unisono w wielogłosie.

W imieniu organizatorów —
dr Radosław Marcinkiewicz

Organizatorzy:
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie

[POBIERZ ZAPROSZENIE W FORMACIE PDF: Unisono w wielogłosie 14]

[POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PORMACIE PDF: Unisono w wielogłosie 14. Program]