Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10 lutego 2022 roku prof. Stefana Bednarka, cenionego teoretyka i historyka kultury, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1998-2014 był dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, przejmując to stanowisko po profesorze Stanisławie Pietraszko, założycielu w 1972 roku pierwszego w Polsce akademickiego kierunku studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 roku prof. Stefan Bednarek został przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN i pełnił tę funkcję do roku 2007. W latach 2009-2013 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Czynnie działał także na rzecz lokalnego środowiska, prezesując Dolnośląskiemu Towarzystwu Regionalnemu. Przez lata odpowiadał za wiele tomów ukazującego się od 1987 roku na Uniwersytecie Wrocławskim najstarszego polskiego czasopisma kulturoznawczego „Prace Kulturoznawcze”. Tytuł ten wstępnie ukazujący się jako nieregularna seria pod redakcją profesora został przekształcony początkowo w rocznik, a następnie w kwartalnik o trwałej i mocnej pozycji wśród polskich publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom kultury.

Środowisko kulturoznawcze straciło Człowieka Niezwykłego, wielkiego erudytę, znakomitego badacza polskiej pamięci kulturowej, charakteru narodowego Polaków, kultury robotniczej i codzienności w PRL-u, żywo zainteresowanego problematyką małych ojczyzn oraz regionalizmem.

Pracownicy Katedry Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Opolskiego składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora.