Pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Katedry Języka Angielskiego składają najszczersze wyrazy współczucia naszemu koledze dr hab. Januszowi Malakowi z powodu śmierci córki Marty Malak-Branickiej.

Jej nagła choroba przypomniała nam o ulotności życia, ale walka jej i jej najbliższych o odzyskanie zdrowia nauczyła nas, jak trwać w nadziei i wspierać się.