W grudniu 2021 roku ukazała się nowa książka Mirosławy Podhajeckiej, Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu, wydana przez krakowskie wydawnictwo Universitas. Monografia, stanowiąca owoc kilkuletnich badań archiwalnych autorki, jest pierwszą próbą przedstawienia działalności lektorów języka angielskiego z pięciu uniwersytetów w międzywojniu: Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako pracownicy dydaktyczni lektorzy nie mieli na swoim koncie osiągnięć naukowych, wykonywali jednak ważną „pracę u podstaw”, aby poprawić znajomość języków obcych wśród studentów i przyszłych absolwentów polskich uczelni. Już choćby z tego względu zasługują na odnotowanie w literaturze przedmiotu. Sylwetki lektorów ‒ Brytyjczyków, Amerykanów, Polaków, a także Polaków z wyboru ‒ przedstawiono na szerszym tle historycznym, ponieważ ich losy były ściśle powiązane z wydarzeniami pierwszej połowy XX w. Podstawowy materiał wzbogacają trzy aneksy, z których pierwszy obejmuje biogramy kierowników pierwszych katedr anglistyki, drugi stanowi analizę kilku podręczników do nauki angielskiego wydanych przez lektorów, a trzeci zawiera przekłady anglojęzycznych tekstów.

Głębię analizy i dbałość o szczegół Autorka łączy z żywością prezentacji i przydaje tekstowi zarówno wagi, jak i atrakcyjności poprzez bogaty materiał lustracyjny: fotografie, wyciągi z rejestrów, fragmenty korespondencji, odpisy dyplomów, ogłoszenia, nekrologi. Są to nośniki niesłychanie cennych danych, rysujących szeroki kontekst funkcjonowania pracowników uniwersytetów.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej

Autorka odwołuje się do wielu źródeł. Nie podchodzi do nich jednak bezkrytycznie, gdyż niejednokrotnie pewne informacje podaje w wątpliwość, inne koryguje i wreszcie nie unika przedstawienia własnych przemyśleń. W efekcie czytelnik otrzymuje interesujące biogramy dziewiętnastu lektorów języka angielskiego i kierowników katedr anglistycznych.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld

Książkę można nabyć w formie tradycyjnej lub w wersji PDF na stronie wydawcy.