Nakładem wydawnictwa Language Science Press w Berlinie ukazała się monografia pt. Formulaic Language: Theories and Methods pod redakcją Aleksandara Trklji (Uniwersytet w Innsbrucku) i Łukasza Grabowskiego z Instytutu Językoznawstwa UO. Opublikowany w formule otwartego dostępu tom zawiera 8 rozdziałów tematycznych, napisanych przez specjalistów z obszaru formuliczności języka naturalnego zarówno z kraju, jak i z zagranicy (USA, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja). Książka przedstawia wybór najnowszych badań nad formulicznością języka naturalnego wykonanych z perspektywy przyswajania języka obcego, językoznawstwa korpusowego i komputerowego, analizy dyskursu, frazeologii i tłumaczenia.
 
Tom można pobrać bezpłatnie ze strony wydawnictwa Language Science Press: https://langsci-press.org/catalog/book/304