Komitet naukowy

PhDr.  Žaneta Dvořáková, Ph.D.
(Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Czechy)

 

PhDr. Milan Harvalik, Ph.D.
(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Słowacja)

 

prof. Mgr. Jaromir Krško, PhD.
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)

 

prof. dr hab. Halina Kurek
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Dr.h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)

 

prof. Jaroslav Redkva
(Państwowy Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina)

 

prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
(Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

 

PhDr.  Pavel Štěpán, Ph.D.
(Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Czechy)

 

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
(Uniwersytet Warszawski)

 

Dr. Christian Zschiechang
(Sorbischen Institut, Cottbus, Niemcy)