Position: University Professor :: profesor uczelni

Private website

ResearchGate Profile

ORCID ID: 0000-0002-3968-9218

Research interests: corpus linguistics, phraseology, formulaic language, translation studies, lexicography, ESP

 

Publications:

Research articles in peer-reviewed journals

Kajzer-Wietrzny, M. & Grabowski, Ł. (2021). Formulaicity in constrained communication: An intermodal approach”. MonTI 13: 148-183 (LINK)

Grabowski, Ł. & Groom, N. (in print). „Functionally-defined recurrent multi-word units in English-to-Polish translation: a corpus-based study”. Revista Espanola de Linguistica Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics.

Grabowski, Ł. (2021). “Provoke or encourage improvements? On semantic prosody in English-to-Polish translation”. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice (LINK)

Grabowski, Ł. (2020). “Phrase frames as an exploratory tool for studying English-to-Polish translation patterns: a descriptive corpus-based study”. Across Languages and Cultures, 21 (2), 217-240. (LINK)

Grabowski, Ł. (2019). “Distinctive lexical patterns in Russian patient information leaflets: a corpus-driven study”. Russian Journal of Linguistics, 23 (3), 659-680 [DOI:10.22363/2312-9182-2019-23-3-659-680 (LINK)

Rudnicka, E., Piasecki, M., Bond, F., Grabowski, Ł., Piotrowski, T. (2019). “Sense Equivalence in plWordnet to Princeton WordNet Mapping”. International Journal of Lexicography, 32 (3), 296-325. [DOI: 10.1093/ijl/ecz004] (LINK)

Kendik-Gut, J. & Grabowski, Ł. (2018). “Multi-word clusters, keywords and key terms in English car reviews: a preliminary corpus linguistic study”. Corpus Linguistics Research, 4, 69-98. [DOI: 10.18659/CLR.2018.1.0.04]

Jukneviciene, R. & Grabowski, Ł. (2018). “Comparing formulaicity of learner writing through phrase-frames: A corpus-driven study of Lithuanian and Polish EFL student writing”. Research in Language, 16 (3), 303-323 [DOI: 10.2478/rela-2018-0016] (LINK)

Grabowski, Ł. (2018). “Stance bundles in English-to-Polish translation: a corpus-informed study”. Russian Journal of Linguistics, 22 (2), 404-422 [DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-404-422] (LINK)

Rudnicka, E., Bond, F., Grabowski, Ł., Piasecki, M. & Piotrowski, T. (2017). “Towards equivalence links between senses in plWordNet and Princeton WordNet”. Lodz Papers in Pragmatics, 13 (1), 3-24. [DOI:10.1515/lpp-2017-0002] (LINK)

Rudnicka, E., Piasecki, M., Piotrowski, T., Grabowski, Ł. & Bond, F. (2017). “Mapping wordnets from the perspective of interlingual equivalence”. Cognitive Studies, 17 [DOI: 10.11649/cs.1373] (LINK)

Grabowski, Ł. & Hebal-Jezierska, M. (2016). „O różnych korpusowych metodach badawczych: próba krytycznej refleksji”. Komunikacja Specjalistyczna, 11, 65-83. (LINK)

Grabowski, Ł. & Jukneviciene, R. (2016). “Towards a refined inventory of lexical bundles: an experiment in the Formulex method”. Kalbu Studijos/Studies About Languages, 29, 58-73 [DOI: 10.5755/j01.sal.0.29.15327] (LINK)

Forsyth, R. & Grabowski, Ł. (2015). “Is there a formula for formulaic language?”. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 54 (1), 511-549 [DOI: 10.1515/psicl-2015-0019] (LINK)

Grabowski, Ł. (2015). “Phrase frames in English pharmaceutical discourse: a corpus-driven study of intra-disciplinary register variation”. Research in Language, 3: 266-291 [DOI: 10.1515/rela-2015-0025] (LINK)

Grabowski, Ł. (2015). “Keywords and lexical bundles within English pharmaceutical discourse: a corpus-driven description”. English for Specific Purposes, 38: 23-33 [DOI: 10.1016/j.esp.2014.10.004] (LINK)

Grabowski, Ł. (2014). “On Lexical Bundles in Polish Patient Information Leaflets: A Corpus-Driven Study”. Studies in Polish Linguistics, 19 (1): 21-43 [DOI: 10.4467/23005920SPL.14.002.2186]. (LINK)

Grabowski, Ł. (2013). “Interfacing corpus linguistics and computational stylistics: translation universals in translational literary Polish”. International Journal of Corpus Linguistics, 18 (2): 254-280. [DOI: 10.1075/ijcl.18.2.04gra] (LINK)

Grabowski, Ł. (2012). “O uniwersaliach tłumaczeniowych w wybranych współczesnych polskich tłumaczeniach literackich”. Studies in Polish Linguistics, 7 (1), 165-183.

Grabowski, Ł. (2008). „Nabokov’s theory of translation and its influence on Russianization of Lolita”. Studia i szkice slawistyczne 9, 123-132.

Grabowski, Ł. (2006). „Zastosowanie korpusów językowych i programów konkordacyjnych w nauczaniu języków obcych”. Studia i szkice slawistyczne 7, 213-219.

 

Monographs (books)

Grabowski, Ł. (2012). A Corpus-Driven Study of Translational and Non-Translational Texts: the Case of Nabokov’s ‘Lolita’. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Grabowski, Ł. (2015). Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.​

 

Edited volumes (books)

Trklja, A. & Grabowski, Ł. (Eds) (2021). Formulaic Language: Theories and Methods. Berlin: Language Science Press (LINK)

​Piotrowski, T. & Grabowski, Ł., (Eds.) (2013). The Translator and the Computer. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej.

Grabowski, Ł. & Piotrowski, T. (Eds.) (2015). The Translator and the Computer 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej.

 

Book chapters and other papers

Grabowski, Ł. & Groom, N. (2021). “Grammar patterns as an exploratory tool for studying formulaicity in English-to-Polish translation: A corpus-based study.” In: A. Trklja & Ł. Grabowski (Eds), Formulaic Language: Theories and Methods. Berlin: Language Science Press, 171-190 (LINK)

Grabowski, Ł. (2020). „Teksty farmaceutyczne i dyskurs farmaceutyczny: definicje, specyfika i krótki przegląd pola badawczego”. In: S. Goźdz-Roszkowski & A. Buras- Marciniak (Eds), Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 79-93.

Grabowski, Ł. (2020). „Statystyka, programowanie i co jeszcze? O wyzwaniach współczesnego językoznawstwa”. In:  W. Mokijenko, J. Tarsa (Eds), Język i pamięć.  Opole: Wydawnictwo UO, 257-272.

Roldan-Riejos, A. & Grabowski, Ł. (2019). “Towards a Cross-linguistic Study of Phraseology across Specialized Genres”. In: G. Corpas-Pastor, R. Mitkov, M. Kunilovskaya & M. A. Losey Leon (Eds), Computational and Corpus-based Phraseology. Proceedings of the Third International Conference EUROPHRAS 2019 (short papers and posters). Geneva/Malaga: Tradulex, pp. 140-144 (LINK)

Grabowski, Ł. (2018). “On identification of bilingual lexical bundles for translation purposes. The case of an English-Polish comparable corpus of patient information leaflets”. In: R. Mitkov, J. Monti, G. Corpas Pastor and V. Seretan (Eds), Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology [Current Issues in Linguistic Theory 341], Amsterdam: John Benjamins, pp. 182-199. (LINK)

Rudnicka, E., Bond, F., Grabowski, Ł., Piasecki, M. & Piotrowski, T. (2018). “Lexical Perspective on Wordnet to Wordnet Mapping”. In: In: Francis Bond, Takayuki Kuribayashi, Christiane Fellbaum and Piek Vossen (Eds), Proceedings of the 9th International Global WordNet Conference 2018, 8-12 Jan 2018, Singapore. Singapore: Global Wordnet Association, 210-219. (LINK)

Grabowski, Ł. (2018). “Fine-tuning lexical bundles: A methodological reflection in the context of describing drug-drug interactions”. In: J. Kopaczyk & J. Tyrkkö (Eds), Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, pp. 57-80. (LINK)

Grabowski, Ł. (2018). “Kilka słów o formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych”. In: A. Pstyga, T. Kananowicz & M. Buchowska (Eds), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 67-76.

Kopytowska, M., Woźniak, J. & Grabowski, Ł. (2017). “Youth and hate speech in the (mediatised) public sphere”. In: S. Assimakopoulos, F. Baider & S. Millar (Eds), Online Hate Speech in the EU: A Discourse-Analytic Perspective (Springer Briefs Series). Berlin: Springer, pp. 54-57.

Kopytowska, M., Woźniak, J. & Grabowski, Ł. (2017). “From ‘patriotism’ to hate: axiological urgency in online comments related to refugees”. In: S. Assimakopoulos, F. Baider & S. Millar (Eds), Online Hate Speech in the EU: A Discourse-Analytic Perspective (Springer Briefs Series). Berlin: Springer, pp. 32-38.

Kopytowska, M., Grabowski, Ł. & Woźniak, J. (2017), „Mobilizing against the Other: cyberhate, refugee crisis and proximization”. In: M. Kopytowska (Ed.), Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres. Amsterdam: John Benjamins, pp. 57-97. (LINK)

Kopytowska, M. & Grabowski, Ł. (2017). „European security under threat: mediating the crisis and constructing the Other”. In: Ch. Karner & M. Kopytowska (Eds), Europe in Times of Crisis: Doing and Undoing Europe. Bingley: Emerald, pp. 83-112. (LINK)

Rudnicka, E., Witkowski, W. & Grabowski, Ł. (2016). “Towards a methodology for filtering out gaps and mismatches across wordnets: the case of noun synsets in plWordNet and Princeton WordNet”. In: B. Barbu Mititelu, C. Forascu, Ch. Fellbaum, P. Vossen (Eds.),  Proceedings of the Eighth International Global WordNet Conference 2016, 27-30 Jan 2016, Bucharest, Romania, pp. 344-351 (LINK)

Grabowski, Ł. (2015). “O frazeologii z perspektywy językoznawstwa korpusowego. Przegląd głównych nurtów badawczych ostatniego dwudziestolecia w Wielkiej Brytanii i USA”. Problemy frazeologii europejskiej, 10: 23-48.

Grabowski, Ł. (2015). ”Corpora and Descriptive Translation Studies”. In: Ł. Bogucki, S. Goźdź-Roszkowski, P. Stalmaszczyk (Ed.), Ways to Translation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 161-188.

Grabowski, Ł. (2015). “Towards Teaching English for Pharmaceutical Purposes: An Attempt at a Description of Key Vocabulary and Phraseology in Clinical Trial Protocols and European Public Assessment Reports”. In: L. Piasecka, M. Adams-Tukiendorf & P. Wilk (Eds.), New Media and Perennial Problems in Foreign Language Learning and Teaching. Berlin: Springer, pp. 209-228.

Grabowski, Ł. (2014). “Obraz Europy w Brytyjskim Korpusie Narodowym”. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska & I Bielińska-Gardziel (Eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów II. Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 163-183.

Piotrowski, T. & Grabowski, Ł. (2013). “Interpretacja danych frekwencyjnych z korpusów językowych: opis pewnych problemów (na kilku przykładach z życia wziętych)”. In: W. Chlebda (Ed.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Opole. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 59-71.

Grabowski, Ł. (2013). “Register variation across English pharmaceutical texts: a corpus-driven study of keywords, lexical bundles and phrase frames in patient information leaflets and summaries of product characteristics. Procedia – Social and Behavioral Sciences 95(C): 391-401. [DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.661]

Grabowski, Ł. (2013). “Computational Stylometry in Search of Translation Universals: the Case of English Original and Translated Science Fiction Novels”. In: T. Piotrowski & Ł. Grabowski (Eds.), The Translator and the Computer. Wrocław: Wydawnictwo WSF, pp. 171-191.

Grabowski, Ł. (2013). “Quantifying English and Polish Lolitas: a corpus-driven stylistic comparison”. In: K. Piątkowska, E. Kościałkowska-Okońska (Ed.), Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. Berlin: Springer, pp. 181-195. [DOI: 10.1007/978-3-319-00161-6_14]

Grabowski, Ł. (2011). “Crossing the Frontiers of Linguistic Typology: Lexical Differences and Translation Patterns in English and Russian Lolita by Vladimir Nabokov”. In: M. Pawlak, J. Bielak (Eds.), New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies, Berlin – Heidelberg: Springer Verlag, pp. 227-240. [DOI: 10.1007/978-3-642-20083-0_17]

Grabowski, Ł. (2011). “Application of Parallel Corpora in Typological Investigations: the Case of Using English-Russian Parallel Subcorpus of the NRC in a typological study of motion verbs”. In: S. Góźdź-Roszkowski (Ed.), Explorations Across Languages and Corpora. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, pp. 179-194

Grabowski, Ł. (2011). “Korpusy dwu- i wielojęzyczne w służbie tłumacza, leksykografa i badacza: poszukiwanie ekwiwalentów przekładowych w świetle hipotez dotyczących istnienia uniwersaliów tłumaczeniowych”. In: W. Chlebda (Ed.) Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 89-112.

Grabowski, Ł. (2010). „Korpusy w pracy idiomatykarzy – wybrane studia przypadku na przykładzie Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego”. In: W. Chlebda (Ed.) Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 47-58.

Grabowski, Ł. (2008). “FLT and teaching translation with the National Russian Corpus: Theoretical overview, current state and future prospects in Poland”. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Corpus Linguistics, Computer Tools and Applications – State of the Art. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, pp. 617-630.

Grabowski, Ł. (2005). “Syntax Studies with Corpus Linguistics. Distribution of Parallel Syntactic Structures in the British National Corpus”. In: K. Dziubalska-Kołaczyk, J. Witkoś, G. Michalski, B. Wiland. (Eds). In: Proceedings of the 1st Student Conference on Formal Linguistics. Warszawa: WSiP, pp. 105-114.

 

Lexicographic works

Chlebda, W., Grabowski, Ł. (2017). „Zwrot cyfrowy w nauce i kulturze”. In: W. Chlebda (Ed.) Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski 9. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 353-369. (LINK)

Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego (z. 1–5), edited by W. Chlebda. 2014. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (member of the authors’ team).(LINK)

Grabowski, Ł. (2009). „Ekonomia na co dzień”, In: W. Chlebda (Ed.) Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski 4. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 59-76.

Grabowski, Ł. (2008). „Rekreacja (1). Wspinaczka skałkowa i sportowa”. In: W. Chlebda (Ed.) Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski 3. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 139-148.

Grabowski, Ł., Milyutina, T. (2007). „Skrótowce”. In: W. Chlebda (Ed.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 145-158.

Grabowski, Ł. (2006). „Telefon i jego użytkowanie”. In: W. Chlebda (Ed.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 98-105.

 

Authored and co-authored papers presented at international conferences (the most important ones)

Corpus Linguistics 2011 (CL 2011), Birmingham, UK, 2011

5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC 2013), Alicante, Spain, 2013

Corpus Linguistics 2013 (CL 2013), Lancaster, UK, 2013

2nd Asia-Pacific Corpus Linguistics Conference, Hong Kong, China, 2014

Formulaic Language Research Network Conference 2014, Swansea, UK, 2014

English Linguistics and Corpora (engcorpora 2015), Paris, France, 2015

8th International Global WordNet Conference, Bucharest, Romania, 2016

7th Formulaic Language Research Network Conference, Vilnius, Lithuania, 2016

Liberal Arts International Conference (LAIC 2017), Doha (Qatar), 2017

CELLS Conference, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2017

15th International Pragmatics Conference, Belfast, UK, 2017

9th International Global WordNet Conference, Singapore, 2018

Liberal Arts International Conference (LAIC 2018), Doha (Qatar), 2018

Translating Europe Workshops, Warsaw, Poland, 2018 (invited speaker)

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2018), Olomouc, Czechia, 2018

IVACS 2018, La Valetta, Malta, 2018

EUROPHRAS 2018, Białystok, Poland, 2018

ELAL Conference, Birmingham, UK, 2019

CILC 2019, Valencia, Spain, 2019

Corpus Linguistics 2019, Cardiff, UK, 2019

PLM 2019, Poznań, Poland, 2019

EUROPHRAS 2019, Malaga, Spain

JAECS Conference (Japan Association for English Corpus Studies), Tokyo, Japan, 2020

Grammar and Corpora, Cracow, Poland, 2020

Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, Poland, 2020

Duo Colloqium on Translation and Meaning, Winthertur, Switzerland, 2021

Using Corpora in Contrastive and Translation Studies, Bertinoro, Italy, 2021

Translata IV Kongress, Innsbruck, Austria, 2021

 

Guest lectures

University of Vilnius (Lithuania), 2017

University of Split (Croatia), 2017

University of Warsaw, 2017

Polish Academy of Sciences, Commitee of Linguistics, Warsaw, 2017

Ionian University, Kerkyra (Greece), 2017

Texas A&M University at Qatar, Doha (Qatar), 2017

Aristotle University of Thessaloniki (Greece), 2016

Polish Academy of Sciences (Sekcja Frazeologiczna KJ PAN), Warsaw, 2013

University of Birmingham, UK, 2013

Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, 2011

University of Jaen, Spain, 2010

University of Potsdam, Germany, 2006

 

Research grants and bursaries

 

Researcher (wykonawca), Polish National Science Centre (NCN), OPUS grant 2019/33/B/HS2/02814, Aspects of lexicalization of multi-word units in a relational semantics perspective/Aspekty leksykalizacji połączeń wielowyrazowych w perspektywie semantyki relacyjnej (PI: Prof. Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology), 2020-2023.

Researcher (wykonawca), CLARIN-BIZ – Common Language Resources & Technology Infrastructure (PI: Prof. Piotr Pęzik, University of Łódź), 10.2020-02.2021 (full-time employment in a position of Corpus Linguist)

Researcher (Wykonawca), National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) Harmonia grant 2015/18/M/HS2/00100. Inter-lingual equivalence in lexical databases (PI: Maciej Piasecki, PhD, MSc, Wrocław University of Technology), 2016-2018

External Collaborating Researcher (Współpracownik zewnętrzny), C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (EC grant no. JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706; PI: Fabienne Baider), 2015-2017

Principal Investigator (Kierownik projektu), National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) Sonata 5 grant 2013/09/D/HS2/00543: Lexical and Phraseological Variation Across English Pharmaceutical Texts: A Corpus Linguistics Study, 2014-2015 (LINK)

ESSE Postdoc Bursary, 2012

Volkswagen Stiftung Bursary, University of Leipzig, Germany, 2010

 

Scholarships

M. Bekker Scholarship, Polish National Agency for Academic Exchange (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), PPN/BEK/2018/1/00081. Recurrent multi-word units in English-to-Polish translation. (PI: Lukasz Grabowski), 2019

CARE Post-Doctoral Fellowship, University of Birmingham, UK, 2013

 

Editorials and refereeing

Peer reviewer for the following journals: Digital Scholarship in the Humanities (DSH), Linguistica Silesiana, Prace Językoznawcze, International Journal of Corpus Linguistics, International Journal of Lexicography, Research in Language, International Journal of English Studies, English for Specific Purposes, System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, Open Linguistics, Australian Journal of Linguistics, Corpus Linguistics and Linguistic Theory, Lodz Papers in Pragmatics, Język Polski, Stylistyka, Research in Language, Polonica, ESP Across Cultures, Intralinea, Journal of English for Academic Purposes, Russian Journal of Linguistics, Język Polski, Ostrava Journal of English Philology, Lingua 

External Expert / Reviewer for National Fund for the Development of the Humanities (NPRH), Poland, 2021

Editorial Board member: English for Specific Purposes (LINK)

Technical Editor, Website administrator, Managing Editor (Linguistics Section), Explorations: A Journal of Language and Linguistics (2013-2018)

External Expert / Reviewer for ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), Italy;English Linguistics, 2016

 

Administrative duties

Deputy Director for Research at the Institute of English, University of Opole (2016-2018)

Member of the Faculty’s Commission on Grant Acquisition (2016-2020)

Member of the University Senate’s Commission on Research and International Co-operation (2016-2020)

 

Professional Organizations

Polish Association for the Study of English (PASE) – since 2009

Research Associate (Section of Phraseology, Committee of Linguistics, Polish Academy of Sciences PAN) – 2011-2019 (LINK)

Formulaic Language Research Network (FLaRN) – since 2013 (LINK)

External Research Associate (Corpus Linguistics Lab, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw) – since 2015 (LINK)

External Research Associate (Research Group: Digital Processing of Multilingual Texts/Cyfrowe Przetwarzanie Tekstów Wielojęzycznych, University of Warsaw/DARIAH-PL) – since 2016 (LINK)

Centrum Komunikacji Specjalistycznej Uniwersytetu Łódzkiego (External Research Associate) – since 2017

Spanish Association for Corpus Linguistics (AELINCO) – since 2019 (LINK)