LOGOPEDIA

Podyplomowe studium logopedyczne

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO, mail: gjastrzebowska@gmail.com
Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl
Warunek przyjęcia:

Wykaz kierunków studiów magisterskich i specjalności, które umożliwiają uzyskanie dyplomu LOGOPEDY-NAUCZYCIELA: pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna.

Od kandydatów na SPECJALISTĘ-LOGOPEDĘ wymagane są studia magisterskie z zakresu: filologii, pedagogiki resocjalizacyjnej i innych specjalności pedagogicznych (bez uprawnień nauczycielskich), pielęgniarstwa, rehabilitacji ruchowej, medycyny, aktorstwa, (logopedów zatrudnia się bowiem nie tylko w szkołach, przedszkolach, czy szpitalach. Specjaliści logopedzi to również – obok logopedów-nauczycieli i logopedów specjalnych – również znawcy z zakresu logopedii artystycznej).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
4 semestry (w każdym semestrze około 2 zjazdy w miesiącu – soboty od 9.00 do 16.45; niedziele od 9.00 – 13.00; w wybrane piątki zajęcia dydaktyczne od 15.00 – 19.45 i praktyki specjalistyczne od 12.00 – godziny i terminy uzgadniane ze słuchaczami).
Zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Liczba godzin dydaktycznych:
ogółem 670  (w tym zajęcia teoretyczne, warsztatowe i praktyki specjalistyczne w opolskich poradniach specjalistycznych, szpitalach, szkołach)

Przedmioty:

  • Lingwistyczne podstawy logopedii – 95 godz.
  • Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii – 138 godz.
  • Logopedia, w tym praktyki specjalistyczne – 416 godz.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr
zależy od liczby osób studiujących (grupa 30-osobowa: ok. 1550 zł za semestr).

Zakres uprawnień:

Podyplomowe studia logopedyczne, prowadzone na wydziale filologicznym UO, są adresowane do różnych grup zawodowych, i w zależności od posiadanych przez kandydata kompetencji, umożliwiają absolwentom zatrudnienie zarówno w placówkach resortu oświaty, jak i służby zdrowia, tj.:

  1. kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają do pracy we wszystkich placówkach oświatowych na stanowisku LOGOPEDY-NAUCZYCIELA;
  2. kandydatów, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, uprawniają do pracy w placówkach służby zdrowia na stanowisku SPECJALISTY-LOGOPEDY.

Obie grupy absolwentów mogą kontynuować studia logopedyczne na specjalności: NEUROLOGOPEDIA I SURDOLOGOPEDIA na kolejnych 1,5 rocznych studiach podyplomowych.

Wymagania związane z wykonywaniem zawodu logopedy

Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie z oceną / Zaliczenie

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia,
  • ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wynik badania słuchu (audiogram). Jest możliwość wykonania  badania w poradni (tel. 77 4544295 – powołując się na mgr Alicję Krukowską),
  • dowód wpłaty – 85  zł   za rozmowę kwalifikacyjną na konto: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pokój 201, Collegium Maius, pl. Kopernika 11

Termin składania dokumentów

do końca września br.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

25.09.2020 r.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Limit miejsc
30 osób

Opis rekrutacji
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej