Kursy Języka Polskiego Dla Obcokrajowców

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO 

zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego


Prowadzimy:

 • Kursy dla studentów „Erasmusa”  w semestrze zimowym i letnim (30 godzin dydaktycznych, poziom wstępny, 2 pkt ECTS).
 • Kursy grupowe oraz indywidualne (czas trwania, liczba godzin w kursie, terminy – do ustalenia w uczestnikami).
 • Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego (9 – 27 września br.) organizowaną przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

Oferujemy:

 • Naukę języka polskiego na wszystkim poziomach zaawansowania.
 • Kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego ze znajomości języka obcego.
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Informujemy, że:

 • Absolwentom wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i wpłynięciu opłaty za kurs.
 • Kurs grupowy odbywa się wówczas, gdy zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Opłata za kurs:

 • Kursu dla studentów „Erasmusa” są finansowane ze środków programu  „Sokrates-Erasmus”.
 • Pozostałe kursy wymagają opłaty od uczestników. Koszt kursu ustala się w zależności od liczby osób w grupie. W kursie indywidualnym jedna godzina dydaktyczna kosztuje 60 zł.

Zgłoszenia i kontakt:

 • Polish Language Study Centre, pl. Kopernika, 45-401 Opole, p. 319 (III piętro).
 • mmak@uni.opole.pl
 • Sekretariat IPiK: 77 5416 003