KULTURA GIER KOMPUTEROWYCH

KULTURA GIER KOMPUTEROWYCH

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, mail: klenska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl

 

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów:

Gry są współcześnie najszybciej rozwijającym się medium, a do jego obsługi potrzeba wciąż olbrzymiej ilości specjalistów. Rynek twórców gier, zarówno elektronicznych jak i analogowych – planszowych, karcianych, bitewnych i RPG, rozwija się bardzo dynamicznie. Polscy twórcy i wydawcy gier stworzyli już wiele zauważalnych i liczących się na świecie marek i tytułów, a polski rynek odbiorców kultury growej wciąż rośnie. Do niedawna nie było możliwości zdobycia fachowej wiedzy dotyczącej ww. rynków na drodze akademickiej, jednak od kilku lat obserwujemy rodzący się w Polsce nurt studiów związanych z procesem kreatywnym na rynku rozrywki. Niniejszy projekt ma się wpisywać w ten nurt.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę z zakresu kultury gier w tym ich historii, ikonosfery, analizy ich struktury jako produktu (cyfrowego bądź analogowego) i tekstu kultury. Ponadto studia przygotują ich do podjęcia pracy w charakterze krytyka lub badacza gier, a także testera, tłumacza i twórcy treści w zakresie projektowania i tworzenia gier.

Czas trwania studiów podyplomowych
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć:
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1100 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Cel i zakładane efekty kształcenia:

Studia Kultura gier komputerowych – gry w kulturze popularnej kierowane są do osób, które w przyszłości chcą podjąć pracę na szeroko rozumianym rynku gier. Celem kierunku jest przygotowanie szerokiego wachlarza informacji oraz umiejętności, których posiadanie umożliwi podjęcie pracy w szeregu zawodów, takich jak krytyk lub badacz gier, tłumacz, tester czy wreszcie projektant i/lub twórca gier z naciskiem na tworzenie treści tekstowych. Od studentów podejmujących ten kierunek oczekuje się kompetencji w zakresie znajomości i umiejętności analizy tekstów kultury, mitów oraz ich refiguracji, umiejętności obsługi komputera oraz zaangażowania w tematyce gier.

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kulturowych kontekstów gier wideo. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi komputera, znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Aktywność, dłuższa wypowiedź pisemna, dłuższa wypowiedź ustna, prezentacja, test, projekt.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Kultura gier komputerowych jest uzyskanie zaliczeń dwóch kolejnych semestrów oraz przygotowanie i prezentacja projektu dyplomowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające umiejętności w zakresie kultury gier w tym ich historii, ikonosfery, analizy ich struktury jako produktu (cyfrowego bądź analogowego) i tekstu kultury.

Język wykładowy:

Polski, angielski

 

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:

Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia Kultura gier komputerowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjackim.

  • Wymagane dokumenty:
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich),
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia.

 

  • Rekrutację prowadzi:

sekretariat Instytutu Językoznawstwa UO (pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Collegium Maius, p. 201; e-mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl; tel. 77 5416003)

Termin składania dokumentów

do 30 września br.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: klenska@uni.opole.pl