Zainteresowania badawcze pozytywistyczna paremiologia i paremiografia; związki literatury z malarstwem (w dobie pozytywizmu i we współczesnej literaturze popularnej); filoorientalizm doby pozytywizmu i Młodej Polski; sztuka radiowa; krytyka literatury „osobnej” doby...