Kronika Pracowników IJ

Kronika Pracowników Instytutu Językoznawstwa gromadzi profile emerytowanych oraz zmarłych pracowników IJ i/lub wcześniejszych jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego UO. Poniższa lista jest listą chronologiczną, ułożoną według roku przejścia na emeryturę lub daty śmierci.

dr hab. Janusz Malak, prof. UO ✞ 28.01.2023

Research interests: Generative grammar (syntax and its connections to morpho-phonological and semantic domains), the history of the English language, historical linguistics, comparative linguistics, biolinguistics Selected publications: Books: Malak, Janusz. 1998....

prof. dr hab. Stanisław Gajda ✞ 23.11.2022

Prof. dr hab. Stanisław Gajda z Opolem na stałe związał się w 1963 r., gdy rozpoczął studia na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu – ukończył je w 1968 roku. Potem przez rok pracował w szkole jako nauczyciel języka polskiego, by w 1969 r....

prof. dr hab. Wojciech Chlebda ✞ 1.10.2022

Językoznawca, polonista i slawista, profesor zwyczajny UO. Urodzony w Głuchołazach, w Opolu mieszka od roku 1961, a ze swą opolską Almae Matris jest związany nieprzerwanie od pierwszego roku studiów (1967/68). Do 30 września 2019 r. dyrektor Instytutu Slawistyki, a w...

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to historia...

prof. dr hab. Bogusław Wyderka

Zainteresowania badawcze językoznawstwo historyczne, leksykografia, stylistyka, śląskoznawstwo Monografie Przedziwny wszędzie. O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu. Opole 2002. Cechy składniowo-stylistyczne...

prof. dr hab. Ewa Malinowska

Funkcje: Członek Międzynarodowej Komisji Stylistycznej przy MKS, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy PAN, Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Senackiej Komisji ds. Statutu UO. W latach 2002–2008...

dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO

Mail: elpia@uni.opole.pl Position: University Professor Education: MA in English Philology, PhD in Humanities, D.Litt. in Linguistics Research interests: reading in L2, literacy, lexical development, learning strategies, training teachers of English as a foreign...

dr hab. Jan Zalewski, prof. UO

Research interests: academic literacy, acquisition of academic discourse in English as a foreign language, discourse analysis Selected publications: Books: Enhancing Linguistic Input in Answer to the Problem of Incomplete Second Language Acquisition: A Critical...

dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

Pełnione funkcje: członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN: przewodnicząca Komisji Folklorystycznej KEN (od 2011 r.), członek Prezydium (od 2015 r.); z-ca przewodniczącego Rady Naukowej PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu (kadencja: 2016-2020); z-ca przewodniczącego...