POSTANOWIENIA

1. Postanowienie Dyrektora IJ nr 1/2019 z 10.10.2019 r. w sprawie zakresu kompetencji osób na stanowiskach zarządzających w Instytucie Językoznawstwa

2. Postanowienie Dyrektora IJ nr /2020 z 10.02.2020 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych dla doktorantów niebędących studentami Szkoły Doktorskiej UO

3. Postanowienie Dyrektora IJ nr 1/2020 z 20.10.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych w dyscyplinie językoznawstwo

4. Postanowienie Dyrektora IJ nr 2/2020 z 20.10.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

STANOWISKA

1. Stanowisko Rady IJ nr 1/2019 z 12.12.2019 r. w sprawie wystąpienia do władz UO o uruchomienie kształcenia w dyscyplinie językoznawstwo w Szkole Doktorskiej

2. Stanowisko Rady IJ nr 2/2019 z 12.12.2019 r. w sprawie przyjęcia “Ramowych założeń polityki naukowej IJ i finansowania badań w dyscyplinie językoznawstwo w 2020 roku”

KOMUNIKATY

1. Komunikat Dyrektora IJ 1/2020 z 23.01.2020 r. w sprawie wykazu dokumentów składanych w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia i przebiegu procedury

2. Komunikat Dyrektora IJ nr 2/2020 z 23.01.2020 r. w sprawie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie urlopu naukowego i przebiegu procedury

3. Komunikat Dyrektora w sprawie sporządzenia opisów wpływu badań naukowych na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki do kryterium III w ewaluacji dyscypliny językoznawstwo w latach 2017-2020