Katedra Języka Niemieckiego

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr Mariola Majnusz-Stadnik

adiunkt, kierownik Katedry Języka Niemieckiego

dr Jarosław Bogacki

adiunkt

dr Małgorzata Jokiel

adiunkt

dr Kornelia Kansy

starszy wykładowca

dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO

profesor uczelni

mgr Sebastian Maślanka

wykładowca, koordynator kierunku na Wydziale Filologicznym

dr hab. Daniela Pelka, prof. UO

profesor uczelni

dr Marek Sitek

adiunkt

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Katedrze Języka Niemieckiego prowadzone są badania w zakresie językoznawstwa germanistycznego, np. bilingwizmu, wielojęzyczności, języków specjalistycznych, socjolingwistyki, lingwistycznej analizy dyskursu, translatoryki, leksykologii, metaforyki, nauczania bilingwalnego, frazeologii, języka reklamy, języka mediów oraz językoznawstwa konfrontatywnego. W badaniach uwzględniamy problematykę ważną dla otoczenia społecznego, m.in. dotyczącej wielokulturowości i wielojęzyczności śląskiego środowiska lokalnego, rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi i lokalnymi oraz bierzemy aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze zarówno lokalnym, jak i ogólnoeuropejskim.