Katedry Instytutu Językoznawstwa

KATEDRA AKWIZYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO

KATEDRA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KATEDRA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KATEDRA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KATEDRA JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH

KATEDRA NAUK O KULTURZE I RELIGII

prof. dr hab. Bogusław Wyderka

Pełnione funkcje Kierownik Katedry Języka Polskiego IPiK Jednostka organizacyjna: Katedra Języka Polskiego Adres mailowy: wyderka@uni.opole.pl Numer pokoju: 315 Zainteresowania badawcze językoznawstwo historyczne, leksykografia, stylistyka, śląskoznawstwo Monografie...

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

Pełnione funkcje dyrektor Instytutu Jezykoznawstwa Zainteresowania badawcze lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu, lingwistyka tekstu Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 1996 – doktor nauk humanistycznych2009 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk...

prof. dr hab. Ewa Malinowska

Funkcje: Członek Międzynarodowej Komisji Stylistycznej przy MKS, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy PAN, Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Senackiej Komisji ds. Statutu UO. W latach 2002-2008...

dr Mateusz Szubert

Pełnione funkcje wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016 Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl Numer pokoju: 314 Zainteresowania badawcze historia kultury XIX i XX wieku przemiany intymności w kulturze europejskiej...

dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Pełnione funkcje Kierownik Centrum Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego UO Stypendystka: • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za 1995 r. • Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD) • Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Członek: • Zespołu...