Kierownik Katedry

dr hab. Katarzyna Molek – Kozakowska, prof. UO, pokój 120


prof. dr hab.Dorota Brzozowska pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945
dr Katarzyna Buczek pokój 114, tel: (+48 77) 54 15 914
dr hab. Łukasz Grabowski, prof. UO pokój 120
mgr Jeffrey Hamblen pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945
dr Tomasz Lebiecki pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
dr hab. Janusz Malak pokój 114
mgr Grzegorz Piątkowski pokój 111
dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
dr Bartosz Poluszyński pokój 120
dr Jolanta Szymańska pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
mgr Li-Ting Wang pokój 111
dr Przemysław Wilk pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997