Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to historia i kultura Rosji oraz literatura rosyjska XX i XXI wieku. Od kilku lat zajmuje się również leksykografią przekładową. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych w kraju (Zielona Góra, Kraków, Warszawa, Szczecin) i za granicą (Czechy – Hradec Králové; Finlandia – Lahti; Hiszpania – Granada, Ukraina – Symferopol, Łotwa – Ryga). Udział w projekcie badawczym „Uniwersytety na rzecz pogranicza”, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, którego efektem jest wydanie w 2015 roku mapy interaktywnej polsko-czeskiego pogranicza – www.dobratrasa.eu.

2010 – nagroda Quality Uniwersytetu Opolskiego.

WYKAZ PUBLIKACJI

Prace zwarte:

2000, Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku, Opole.
2014, Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, współred. nauk., Opole.

Artykuły i rozprawy:

 1. 1983, Polskie przekłady rosyjskich słowianofilów [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIII”, ss. 55 – 68, Opole.
 2. 1984,“Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w przekładzie Mikołaja Berga [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIV”, ss.49 – 61, Opole.
 3. 1990, Opozycja kulturowa Wschód – Zachód w prozie Leonowa [w:] Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, Opole, ss. 157 – 162.
 4. 1990, Motyw śmierci w dramatach Jurija Oleszy [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXVII”, Opole, ss. 153 – 161.
 5. 1992, Kategorie sobowtórowe w prozie Leonida Leonowa lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIX”, Opole 1992, ss. 95 – 105.
 6. 1993, Służebne wierszowanie E.J. Osmańczyka [w:] E.J. Osmańczyk – 1913 – 1989. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w I rocznicę śmierci – Opole 16 XI 1990, ss. 47 – 52, Opole.
 7. 1993, Sobowtór jawny – bohater podwojony w rosyjskiej prozie lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXI”, ss. 37 – 46, Opole.
 8. 1993,Technika postaciowania w powieści Borysa Pilniaka “Sobowtóry” [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXX”, ss. 115 – 123, Opole.
 9. 1994, “Homo duplex” – sobowtór psychologiczny w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXII”, ss. 23 – 30, Opole.
 10. 1994, Zasada enancjomorfizmu w budowie świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, ss. 211 – 220, Zielona Góra.
 11. 1995, Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego – Filologia Rosyjska XXXIV”, ss. 9 – 60, Opole.
 12. 1997, Psychologizm współczesnej prozy Wieniamina Kawierina [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szczecin 16 – 17.X.1997, ss. 161 – 166.
 13. 1998, Dualizm świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] Słowiańszczyzna wschodnia : Twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe, ss. 63 – 69, Zielona Góra.
 14. 1999, “Przechadzki z Puszkinem”. Szkic do portretu [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 200 – leciu urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, ss. 99 – 103, Szczecin.
 15. 2002, Powieść epistolarna Wieniamina Kawierina [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, nr 1, ss. 81 – 86, Opole.
 16. 2003, Postać artysty w prozie narracyjnej Wieniamina Kawierina, [w:] Dialog w literaturach i językach słowiańskich, t. 1. Literaturoznawstwo, ss. 109-114, Opole.
 17. 2009, Bajki Wieniamina Kawierina w rosyjskiej tradycji literackiej, [w:] Dialog kultur V, ss. 671-678, Hradec Králové.
 18. 2011, Igor Talkow. Szkic do portretu, [w:] Dialog kultur VI, Hradec Králové.
 19. 2013, Koncepcje wolności wczesnego Wieniamina Kawierina, [w:] Dialog Kultur VII, ss. 309 – 314, Hradec Králové.
 20. 2013, Razdwojennyj gieroj w razdwojennom mirie. Homo duplex w obrazie russkoj prozy 20-ch gg. XX wieka mira [w:] Cuadernos de Rusistica Espanola, Nr 9, ss. 123 -129, Granada.
 21. 2013, Motiw dwojnika w tworcestwie Borisa Pilniaka, [w:] Dialog Kultur. Lingwokulturologiceskaja baza gumanitarnogo obrazowania, ss. 172 -174, Symferopol.
 22. 2016, Litieratura fakta Wieniamina Kawierina – Ryga.
 23. 2016, Człowiek od narodzin do śmierci (w:) Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, nr 8, ss. 39-54. Opole.
 24. 2017, Komputer., jego krewni, powinowaci i praca z nimi (w:) Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, nr 9, ss.31-82, Opole.

Sprawozdania i recenzje:

 1. 1986, Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka. Ogólnopolska konferencja w WSP w Opolu (18 – 19.IX.1985) [w:] “Slavia Orientalis”, t. XXXV, nr 2, ss.334 – 337.
 2. 1985, Odmienna poetyka [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 1 – 2, ss. 187 – 188.
 3. 1986, Społeczne funkcje literatury [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 3 – 4, 1986, ss. 113 – 114.
 4. 2005, A. Dudek,Wizje kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, [w:] Studia i Szkice Slawistyczne 7, 223-226, Opole.
 5. 2005, Wiesława Olbrych, Wasilij Grossman. Dramat humanisty w świecie cywilizacji totalitarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 347-352, [w:] Slovanske Studie IX, Ostrawa.
 6. 2006, Andrzej Jankowski. Proza Efraima Sawieły. Iz istorii russkoj litieratury triet’jej emigrantskoj wołny, Kielce 2204, [w:] Studia i Szkice Slawistyczne, 229-232, Opole.
 7. 2008, Anna woźniak, Ułuda i cud. W świecie sztukiAndrieja Siniawskiego – Abrama Terca, Lublin 2004, [w:] Studia i Szkice Slawistyczne IX, 223-226, ss. 199- 204, Opole.
 8. 2009, Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. Wandy Laszczak i Darii Ambroziak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 313-314, [w:] Slovanske Studie XIII, Ostrawa.