W dniach 10-13 października 2022 przedstawiciele Pracowni Wielojęzyczności FORTHEM z IJ UO uczestniczyli w wydarzeniu podsumowującym dotychczasowe działania projektowe (więcej o nich tutaj) i popularyzującym ideę wprowadzania nauki obywatelskiej (ang. citizen science) w szkołach.

Międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Uniwersytet w Jyvaskyla, miała wymiar naukowy i praktyczny. Organizatorzy – prof. Tamas Szabo i prof. Petteri Laihonen – obok prezentacji przedstawiających przebieg i rezultaty uczniowskich projektów obywatelskich, zaplanowali dyskusje o najlepszych praktykach, wnioskach i inspiracjach do wprowadzania nauki obywatelskiej w różnych krajach (Hiszpania, Finlandia, Polska, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Wielka Brytania). Część z już podjętych w tym kierunku działań uzyskało dodatkowe finansowanie z projektu FIT FORTHEM na współtworzenie modelu nauki obywatelskiej w szkołach (MSCEDU, Modelling Citizen Science for Education).

Na wydarzeniu Instytut Językoznawstwa reprezentowany był przez prof. UO, dr hab. Katarzynę Molek-Kozakowską i doktorantów mgr Katarzynę Preuhs i mgra Marcina Deutschmanna. Towarzyszyła im przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych – dr Iwona Sobieraj, która podjęła się ewaluacji projektu. Przedstawiono wyniki współpracy z sześcioma opolskimi liceami, które brały udział w ostatniej edycji projektu „Nauka Obywatelska dla szkół miasta Opola”. Perspektywę nauczyciela współpracującego z UO w ramach projektu zaprezentowała Pani Roma Kwiecińska – polonistka i wychowawczyni klasy z Publicznego LO nr 6.

Konferencję dopełniała wizyta studyjna w szkole Mankola w Jyvaskyla, gdzie prowadzone są obywatelskie projekty uczniowskie, oraz sesja podsumowująca trzyletni okres współpracy partnerskich uczelni FORTHEM w ramach Pracowni Wielojęzyczności. Dyskutowano o planach działań naukowych i projektowych na kolejnym etapie funkcjonowania Sojuszu, który otrzymał tego lata decyzję Komisji Europejskiej o przedłużeniu finansowania na lata 2022-2026.