Research interests: Generative grammar (syntax and its connections to morpho-phonological and semantic domains), the history of the English language, historical linguistics, comparative linguistics, biolinguistics

Selected publications:

Books:

Malak, Janusz. 1998. Participial constructions with habban and beon in Old English. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Malak, Janusz. 2008: Derivational conspiracy: the demise of subjectless clauses in English. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Articles in academic journals and book chapters:

Malak, Janusz.1993. ‘The function of periphrasis in the paradigm of modal verbs in English’. Zeszyty Naukowe Szkoły Pedagogicznej im Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Angielska VI. 9-22.

Malak, Janusz. 1993. ‘The functon of the present participle in the predicative position in Old English. Studia Anglica Posnaniensia. 123-141.

Malak, Janusz. 1993. ‘Tense, Aspect, and lexical considerations of the English verb’. Zeszyty Naukowe Szkoły Pedagogicznej im Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Angielska VII. 17-30.

Malak, Janusz. 1994. ‘Aspect, markedness, and lexical sensitivity’. Kwartalnik Neofilologiczny XLI. 17-30

Malak, Janusz. 1995. ‘The English progressive and the lexical sensitivity’ Zeszyty  Naukowe Uniwerytetu Opolskiego. Filologia Angielska 8. 7-22.

Malak, Janusz. 1995. ‘On existential there in English’. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska 8. 23-36.

Malak, Janusz. 1998. ‘Sequence of tenses in English: a deictic or cognitive phenomenon’ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska 9.7-24.

Malak, Janusz. 1999. ‘Auxiliary clusters in English – a case of functional heads’ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska 10. 115-134.

Malak, Janusz. 2000. ‘Do-support and the Minimalist Program’. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska 11. 131-156.

Malak, Janusz. 2004. ‘Mayday or m’aider: a call for help in understanding linguistic change’ in Yngve and Wąsik (eds.). 2004. Hard-science linguistics. London:Continuum. 225-240

Malak, Janusz. 2005. ‘Some aspects of ditransitivity in English and the Minimalist Programme’. Research in language 3. 91-123.

Malak, Janusz. 2008. ‘The categorisation of the infinitive in the Old English ACI constructions’. in Krygier, M. and L. Sikorska (eds). Medieval English Mirror 5. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag.

Malak, J. 2009. ‘Deictic-Epistemic hierarchy and the indications of the past in English and in Polish’ in Zalewski, J. (ed.) 2009. Language, cognition and society. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 28-39.

Malak, J. 2009. ‘Is there any ‘Future’ in English?’ in Wolny R. (ed.) 2009. On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, literature, and language. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Malak, J. 2010. ‘Preposition stranding in Old English’. in Krygier, M. and L. Sikorska (eds.) Medieval English Mirror 6. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag. 67-78.

Malak, J. 2010. ‘The rise of phrasal verbs in Middle English – a case of indirect syntactic influence on word forms’. Warsaw studies in English languageand literature 1.

Malak, J. 2011. ‘Program minimalistyczny w badaniach  diachronicznych: ograniczenia i korzyści’ w Stalmaszczyk, P (red.) 2011. Metodologie językoznawstwa: od genu języka do dyskursu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Malak, J. 2012. ‘Program minimalistyczny w badaniach diachronicznych’ w Stalmaszczyk P. (red.) 2012. Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne. Łódź: PRIMUM VERBUM. 135-149.

Malak, J. 2012. ‘Uwarunkowania systemowe wykluczające całkowitą konwersję z języka polskiego’, w Kossakowska-Jarosz K i J. Nocoń (red.) 2012. Filologiczny Widnokrąg: obrazy stare i nowe. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Participation in conferences:

Societas Linguistica Europaea (SLE) – Kraków 1993

Societas Linguistica Europaea (SLE) – Florencja 1994

Societas Linguistica Europaea SLE – Klagenfurt 1996

Societas Linguistica Europaea SLE – Poznań 2000

Human Linguistics Workshop – Poznań 2000

(Medieval English Study Symposium) MESS 6 – Poznań 2007

(Medieval English Study Symposium) MESS 7 – Poznań 2008

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN INFLUENCES ON MEDIEVAL ENGLISH – Warszawa 2009

International Conference: “historical word formations and semantics”. Warszawa 2011.