Ośrodek Studiów Szwajcarskich na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zaprasza na I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.
 
Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.
 
Więcej informacji w pliku PDF.